CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Jacobus van Looy

Exhibition: 16 June - 27 August 2006

From the museum website

The Jacobus van Looy Foundation presents its most recent acquisitions of work by the 19th-century Dutch master.

Het afgelopen jaar verwierf de Stichting Jacobus van Looy, dankzij genereuze financiële steun van een particuliere stichting, veel werk van Jacobus van Looy. Zo kon najaar 2005 bij Christie’s Amsterdam een fraai schilderij met appels worden verworven en is bij het Haarlemse veilinghuis Bubb Kuyper een grote houtskooltekening aangekocht. Afgelopen winter heeft de Stichting een vijftigtal tekeningen en enkele schilderijen verworven, uit het bezit van de erven van Evert Jansen.

Als kind raakte Evert Jansen bij toeval bevriend met Jacobus en Titia van Looy. Hij was afkomstig uit een arm gezin en het echtpaar Van Looy trok zich zijn lot aan: zij betaalden de ambachtschool voor ‘Eef’, die hierdoor behanger-stoffeerder kon worden. Zijn hele leven bleef hij in contact met het echtpaar. Later, na de dood van Titia, nam hij met Ko Scheffer de dagelijkse zorgen van het museum Huis van Looy op zijn schouders. Als dank voor hun werk schon Titia van Looy beide mannen een aantal werken. Die van Evert Jansen zijn nu merendeels naar de Stichting ‘teruggekeerd’.