CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Jan Davidsz. de Heem

Lecture: 19 May 2015

Information from the RKD website (in Dutch)

Elke maand biedt het RKD onderzoekers een podium om recent onderzoek aan een breder publiek te communiceren. Op donderdag 19 mei spreekt Fred Meijer, conservator Oude Nederlandse Schilderkunst van het RKD, over zijn promotieonderzoek naar Jan Davidsz. de Heem.

Jan Davidsz. de Heem behoort ontegenzeggelijk tot de meest vooraanstaande stillevenschilders van de Nederlandse zeventiende eeuw. Zijn veelzijdigheid, inventiviteit, hoogstaande technische kwaliteiten en zijn niet aflatende vernieuwingsdrang resulteerden in een fascinerend oeuvre. Daar komt bij dat De Heem afwisselend in Holland en in Vlaanderen werkzaam was, waardoor hij zowel in het noorden als in het zuiden leerlingen had en werd nagevolgd.

Fred Meijer heeft in de afgelopen decennia het werk van Jan Davidsz. de Heem in detail bestudeerd, er een duidelijke ordening in aangebracht en het gezuiverd van de vele onjuiste toeschrijvingen die er in de loop van de eeuwen in waren geslopen. Ook heeft hij de verbanden geanalyseerd tussen het werk van De Heem en dat van vele andere kunstenaars. Hij hoopt dit jaar op de resultaten van zijn onderzoek te promoveren. In deze lezing zal hij een overzicht geven van de ontwikkeling van het oeuvre van De Heem en er enkele bijzonderheden uitlichten.