CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Jan van Eyck terug in Den Haag

Jan van Eyck back in The Hague Exhibition: 25 February - 11 March 2012

Museum Meermanno in the Hague presents an early 15th-century drawing that has recently been attributed to Jan van Eyck by Claudine Chavannes-Mazel. It is also the earliest known depiction of The Hague.

From the museum website, 23 January 2012

Museum Meermanno in Den Haag toont gedurende twee weken een unieke ingekleurde vroeg 15de-eeuwse tekening uit het Louvre die Claudine Chavannes-Mazel, hoogleraar kunstgeschiedenis van de middeleeuwen aan de UvA, na diepgaand onderzoek toeschrijft aan Jan van Eyck. Én dat deze tekening de oudste afbeelding van Den Haag is.

De tekening wordt op de tentoonstelling geflankeerd door de tot nu oudst bekende afbeelding van het Binnenhof (1489), archiefstukken die bewijzen dat Van Eyck in Den Haag woonde en diverse middeleeuwse handschriften in de stijl van Van Eyck. Ook wordt in de tentoonstelling het technisch onderzoek toegelicht.

Deze ingekleurde tekening uit het Louvre in Parijs, die men altijd voor een 16de-eeuwse kopie naar Jan van Eyck hield, is wel degelijk van de hand van Jan van Eyck, beweert Chavannes. De tekening is uit de vroege 15de eeuw, de tijd dat Van Eyck in Den Haag verbleef. Jan van Eyck woonde in Den Haag tot begin 1425 en was de enige schilder in vaste dienst van hertog Jan van Holland en Beieren.

Er worden wereldwijd ongeveer dertig schilderijen en tekeningen aan Jan van Eyck toegeschreven. Deze tekening is het enige ingekleurde werk op papier.

Om de onderzoeksresultaten zo spoedig mogelijk aan een breed Nederlands publiek voor te leggen, heeft het Louvre de tekening voor twee weken uitgeleend aan Museum Meermanno dat hiervoor extra ruimte maakt in zijn tentoonstellingsprogramma.

In deze kleine presentatie krijgt de bezoeker uitvoerig uitleg over de tekening, het zeer geavanceerde onderzoek (aan de hand van grote detailfoto’s), de archiefstukken en de prenten van Den Haag, en van het Binnenhof in het bijzonder. Ook toont Meermanno een aantal middeleeuwse handschriften uit de rijke eigen collectie van het museum.

Related events