CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Jheronimus Bosch and Pieter Bruegel: New Ways to Look at Works of Art

Symposium: 27 November 2014

From the Dutch Postgraduate School for Art History website (lectures will be in English)

Twee bijzondere gebeurtenissen op donderdag 27 november zijn aanleiding voor de afdeling Kunstgeschiedenis in Nijmegen om een themadag te wijden aan Jeroen Bosch en Pieter Bruegel. Om 10.30 verdedigt Stephen Hitchins zijn proefschrift met de titel ‘Art as History, History as Art, Jheronimus Bosch and Pieter Bruegel the Elder, assembling knowledge not setting puzzles’. ‘s Middags, 15.45, houdt bijzonder hoogleraar Rob Erdmann (Bosch Research and Conservation Project / University of Arizona) zijn oratie over nieuwe visualisatie-technieken en kunsthistorisch onderzoek met name gericht op het oeuvre van Jeroen Bosch. Om deze gebeurtenissen meer luister bij te zetten, zullen prof. dr. Manfred Sellink (Brugse Musea / Universiteit Gent) en prof. dr. Ron Spronk (Radboud Universiteit Nijmegen / Queens University Kingston) in de tijd tussen promotie en oratie lezingen geven over twee herontdekte Bruegels en ondertekeningen bij Bosch. De voertaal is Engels.

U bent van harte uitgenodigd om promotie, oratie en lezingen bij te wonen. Voor het bijwonen van de gehele dag incl. lunch, koffie en thee wordt een bijdrage van € 10 gevraagd. Oratie en promotie afzonderlijk zijn uiteraard vrij toegankelijk. Het gedetailleerde dagprogramma met inschrijfformulier volgt binnenkort.

met vriendelijke groet,

prof.dr. Jos Koldeweij

Kunstgeschiedenis van de Middeleeuwen

Radboud Universiteit Nijmegen