CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

John Rädecker: de droom van het levende beeld

John Rädecker: the dream of the living statue Exhibition: 15 October 2006 - 28 January 2007

From the museum website

Known mainly for his National Monument on the Dam in Amsterdam, Rädecker deserves attention for the rest of his development as well. Even non-readers of Dutch will be interested in the exhibition website, which includes images in 3-D.

Voordat hij bekend werd als beeldhouwer van het Nationaal Monument op
de Dam heeft John Rädecker (1885-1956) een interessante ontwikkeling
doorgemaakt. Hij begon omstreeks 1900 als assistent van beeldhouwers als
Mendes da Costa, maar was daarnaast als vrij kunstenaar als tekenaar en
schilder actief. Zijn doorbraak vond omstreeks 1909-1911 plaats.
Rädeckers vroege beeldhouwwerken vertonen uiteenlopende invloeden.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd hij bekend als expressionistisch
beeldhouwer, met een zeer persoonlijke menging van stijlinvloeden. Na WO
II kreeg Rädecker grote opdrachten voor portretten en oorlogsmonumenten.
Gelijktijdig met de tentoonstelling verschijnt een monografie over
Rädecker.