CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Jozef Israëls en Hendrik Willem Mesdag: Een bijzondere vriendschap in schilderijen, tekeningen, foto’s en brieven

Jozef Israëls and Hendrik Willem Mesdag: an exceptional friendship in paintings, drawings, photographs and letters Exhibition: 8 June - 7 September 2003

From the museum website

Museum Mesdag toont in deze tentoonstelling de in Friesland geboren kunstenaar Alma Tadema die van grote betekenis is geweest voor de zeeschilder Hendrik Willem Mesdag. Deze laatste besloot mede dankzij Lourens Alma Tadema, een carrière als kunstschilder na te streven. Mesdag, die zou uit groeien tot een van de meest succesvolle Haagse kunstenaars ooit, ontving vele nuttige raadgevingen van de Friese kunstenaar te Brussel. In deze stad verbleven zij beiden vanaf 1852, in het geval van Alma Tadema en vanaf 1867 in het geval van Mesdag tot circa 1870. Hierna trok Alma Tadema naar Londen en Mesdag naar Den Haag. Ze bleven nauw met elkaar verbonden en hadden een uitvoerige briefwisseling, waaraan ook aandacht zal worden geschonken in de tentoonstelling.

De tentoonstelling werpt een nieuw licht op de studiejaren van Alma Tadema in Antwerpen en Brussel. Hij volgde in Antwerpen de Academie voor Beeldende Kunsten en kreeg les van de Belgische historieschilder Henri Leys. Verder werd Alma Tadema lid van verschillende Belgische kunstenaarsverenigingen. Naast de vroege werken van Alma Tadema, zullen er ook schilderijen van Nederlandse en Belgische historieschilders onder wie Charles Rochussen, Nicolaas Pieneman, Henri Leys en Gustave Wappers te zien zijn. Zo worden de vroege werken van Alma Tadema in een historisch kader geplaatst. Er zal tevens aandacht zijn voor de positie van de Nederlandse kunstenaars aan de Belgische academie en hun positie in die kunstwereld.

Verder zal het resultaat van het onderzoek naar de ontvangst van het werk van Alma Tadema in Nederland onder de aandacht worden gebracht. De kunstenaar werd zeer gewaardeerd in Engeland, waar hij lid was van Royal Academie. Hij werd zelfs in de adelstand werd geheven en mocht zich Sir Lawrence Alma Tadema noemen. Echter ook in Nederland bleken er bewonderaars van zijn werk te zijn getuige de kritieken die in de verschillende periodieken verschenen. Hij exposeerde regelmatig zijn werk in Nederland. Dit onderbelichte facet van Alma Tadema zal in de publicatie worden besproken.

Catalogue

Saskia de Bodt and Maartje de Haan, Erkend en miskend: Lourens Alma Tadema (1836-1912) in België en Nederland. Amsterdam (Ludion), Den Haag (Museum Mesdag) 2003. 64 pages.
ISBN 90-76588-52-X.

Activities surrounding the exhibition

Een programma van verschillende activiteiten zal de tentoonstelling begeleiden, waaronder een reeks van concerten en lezingen.