CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Kinderen op hun mooist: het kinderportret in de Nederlanden, 1500-1700

Pride and joy: children's portraits in the Netherlands 1500-1700 Exhibition: 21 January - 22 April 2001

Museum information

De grote bloeitijd van het kinderportret

De laatste decennia groeit de belangstelling voor de Nederlandse portretkunst. Dit blijkt niet alleen uit het kunsthistorisch onderzoek, maar ook uit het tentoonstellingsbeleid van musea. Met name in het Frans Halsmuseum zijn inmiddels exposities georganiseerd over schuttersstukken, huwelijksportretten en bekende portretschilders, waaronder Frans Hals en Johannes Verspronck. Een kunst- en cultuurhistorisch overzicht van de ontwikkelingen van het kinderportret in de zestiende en zeventiende eeuw heeft merkwaardig genoeg nog nooit plaatsgevonden. Ten onrechte.

Een gezamenlijke traditie

Nederland en Vlaanderen wortelen in dezelfde culturele traditie. In de vijftiende en de zestiende eeuw ging er een grote invloed van het Vlaamse gebied uit op de Noordelijke Nederlanden. Niet in de laatste plaats door het grote aantal schilders dat zich vanuit Vlaanderen in de Noordelijke Nederlanden (veelal Haarlem) vestigde. Pas in de loop van de zestiende eeuw groeiden de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden ook in schilderkunstig opzicht langzaam uit elkaar. De samenwerking tussen het Frans Halsmuseum en het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen biedt de mogelijkheid die gezamenlijke traditie en de latere ontwikkeling in verschillende richtingen te bestuderen en overtuigend te tonen.

Brede cultuur-historische context

Door de vele kunsthistorische studies van de afgelopen decennia hebben we portretten ook steeds beter leren lezen als cultuur-historische bron. Ze vertellen ons over waarden en normen, gewoonten en gebruiken ten aanzien van kinderen. De tentoonstelling Kinderportretten zal daarom ook in een brede cultuur-historische context te plaatsen zijn: kostuumhistorisch, opvoedingshistorisch in theoretisch en praktisch opzicht, genealogisch, maatschappelijk. Het museum laat je de 85 kinderportretten rond zes verschillende thema’s ontdekken, die elk een apart facet uit die tijdsperiode toelichten. Doorheen de dreumesdoeken wandel je zo de 16de en 17de eeuw binnen en maak je uitgebreid kennis met allerlei feiten, principes en gebruiken uit die tijd: het belang van het ‘kerngezin’, waarin de ouders hun kinderen als familiekapitaal koesteren; de zorg voor een tuchtvolle opleiding en voor een met christelijke waarden doorspekte opvoeding, waarin geen plaats is voor passie en begeerte; het onschuldige kinderspel met inventief speelgoed en fraaie verkleedpartijen; de donkere schaduw die de toenmalige hoge kindersterfte over het familiegeluk wierp…

Publication

Kinderen op hun mooist: het kinderportret in de Nederlanden, 1500-1700
Jan Baptist Bedeaux and Rudi Ekkart
Catalogue of an exhibition held in 2000 in Haarlem (Frans Hals Museum) and in 2001 in Antwerp (Koninklijk Museum voor Schone Kunsten)
319 pp.
Ghent and Amsterdam (Ludion) 2000
ISBN 90-76588-12-0 (hardbound)
ISBN 90-76588-11-2 (paperbound)

English edition: Pride and joy: children’s portraits in the Netherlands, 1500-1700, translated from the Dutch by Ted Alkins
New York (Harry N. Abrams) 2001
ISBN 90-76588-10-4

Related events