CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Koning Lodewijk Napoleon & zijn Paleis op de Dam

King Louis Napoleon & his Royal Palace of Amsterdam Exhibition: 29 June - 16 September 2012

King Louis Napoleon (1778-1846) came to the Netherlands in 1806 as king of Holland. In 1808 he took residence in Amsterdam’s town hall, which then became royal palace. The exhibition gave an impression of the French influences on the interior of the palace.

From the palace website

Koning Lodewijk Napoleon (1778-1846) kwam in 1806 als koning van Holland naar Nederland. In 1808 nam hij zijn intrek in het stadhuis van Amsterdam dat toen de bestemming van koninklijk paleis kreeg. De tentoonstelling gaf een beeld van de Franse invloeden op het paleis.

De tentoonstelling ging terug naar de beginjaren van het gebouw als Koninklijk Paleis. Aan de hand van minidocumentaires, kunstvoorwerpen en kenmerken in het gebouw zelf werd een beeld geschetst van de manier waarop Koning Lodewijk Napoleon destijds leefde en het stadhuis gereed maakte voor de nieuwe functie van paleis. De Franse invloeden zijn bijvoorbeeld de collectie empire meubelen. Naast inrichting en minimale architectonische aanpassingen van het paleis, vaardigde hij beleidsmaatregelen uit die tot op de dag van vandaag merkbaar zijn. Voorbeelden hiervan zijn centralisatie van de waterschappen en oprichting van een Koninklijk Museum, de voorloper van het huidige Rijksmuseum.

Keizer Napoleon benoemde zijn broer Lodewijk Napoleon in 1806 tot Koning van Holland en onthief hem van deze functie in 1810 toen het toenmalige Holland deel werd van het Franse Keizerrijk. Het gebouw heeft altijd zijn paleisfunctie behouden en is thans ontvangstpaleis van het Koninklijk Huis.

De tentoonstelling werd op 28 juni 2012 geopend door Z.K.H. de Prins van Oranje in aanwezigheid van H.K.H. Prinses Máxima.

Bij de tentoonstelling is een publicatie uitgegeven.