CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Kunst in beweging tijdens de Franse tijd. Roof, restitutie en het ontstaan van musea

Symposium: 12 May 2023

For the exhibition Hidden Gems, four altarpieces by Rubens are returning to Mechelen for the first time sinds 1794. On the occasion of these special loans, Museum Hof van Busleyden is organizing a study day on Friday, 12 May, about transfer of art from and within the Southern Netherlands as a result of the French government in the period 1794-1815. This episode in European history was particularly decisive for both the Belgian museum landscape and the prevalence of “Flemish Masters” in foreign collections. Nevertheless, many misconceptions and ambiguities still circulate about this French confiscation and the restitutions that followed.

The primary language of this study day is Dutch. Please see below for more information.

Kunst in beweging tijdens de Franse tijd. Roof, restitutie en het ontstaan van musea

Studiedag op vrijdag 12 mei 2023
Het Predikheren (zaal Mandela)
Goswin de Stassartstraat 88
Mechelen

Van 11 november 2022 tot 25 juni 2023 loopt in Museum Hof van Busleyden de tentoonstelling Verborgen Parels. Ter gelegenheid van deze tentoonstelling keren vier onderdelen van de altaarstukken die Peter Paul Rubens schilderde voor de Mechelse Sint-Janskerk en de Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk voor het eerst terug naar Mechelen sinds de schilderijen in 1794 door het nieuwe revolutionaire bewind naar Frankrijk zijn gebracht.

Naar aanleiding van deze bijzondere bruiklenen organiseert Museum Hof van Busleyden op vrijdag 12 mei een studiedag over de beweging van kunst uit en binnen de Zuidelijke Nederlanden ten gevolge van het Franse bestuur in de periode 1794–1815 en de plaats hiervan binnen recente debatten rond roofkunst en restitutie. Deze episode in de Europese geschiedenis is bijzonder bepalend geweest voor zowel het Belgische museale landschap als de aanwezigheid van ‘Vlaamse Meesters’ in buitenlandse collecties. Toch circuleren er nog heel wat misvattingen en onduidelijkheden over deze Franse inbeslagname en de latere restituties.

Vragen rond restitutie en wat als roofkunst moet worden bestempeld zijn vandaag opnieuw brandend actueel, bijvoorbeeld in verband met de mogelijke teruggave van Afrikaans cultureel erfgoed verworven door Belgische musea tijdens de koloniale periode of naar aanleiding van de publicatie van het recente boek van Geert Sels over roofkunst tijdens WO II. Er lijkt echter een relatief grote consensus te bestaan dat een eventueel verdere restitutie van de in beslag genomen kunst uit de Franse periode niet meer in dit debat thuishoort.

Zie de museumwebsite voor het complete programma en meer informatie.

Related events