CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Kunst in opdracht: Vlaamse kunst en mecenaat, 1550-1700

Commissioned art: Flemish art and patronage, 1550-1700 Symposium: 14 December - 15 December 2001

Location

Promotiezaal, Universiteitshal
Katholieke Universiteit Leuven
Naamsestraat 22
B-3000 Leuven
Belgium

Vrijdag, 14 december 2001/ Friday, December 14th, 2001

9.00 Inschrijving en kofffie/ Registration and coffee
9.45 Hans Vlieghe (Leuven): Verwelkoming en inleiding/ Welcome and Introductory Remarks
Het vorstelijk en adellijk milieu/ The Princely and Aristocratic Sphere
Moderator/ Chairman: Justus Müller Hofstede (Bonn)
10.00 Krista De Jonge (Leuven): A Model Court Architect. Mary of Hungary and Jacques Du Broeucq (1545-1556)
10.45 Koffie/ Coffee
11.00 Sabine van Sprang (Brussel): De schilders aan het hof van de aartshertogen Albrecht en Isabella: een poging tot categorisering
11.45 José Juan Perez Preciado (Madrid): Aarschot and Croy: Flemish Noblemen in Madrid and their Collections
12.30 Lunchpauze/ Lunch Time
14.00 David Howarth (Edinburgh): Friends across the Water: the Letters of Balthasar Gerbier and Anglo-Flemish artistic Relations, 1630-1640
14.45 Hans Vlieghe (Leuven): Een eclectische smaak: Aartshertog Leopold-Wilhelm en de Vlaamse schilders uit zijn tijd
15.40 Koffie/ Coffee
16.00 Katlijne Van der Stighelen (Leuven): Prima inter pares. De voorkeur van Aartshertog Leopold-Wilhelm voor Michaelina Woutiers (ca 1625-ca 1717)
16.45 Guy Delmarcel (Leuven): ‘Una vista da riempir gli occhi’. Beschouwingen over buitenlandse opdrachtgevers van Vlaamse wandtapijten en hun gezanten

Zaterdag, 15 december 2001/ Saturday, December 15th, 2001

Kerkelijk en burgerlijk milieu/ The Ecclesiastic and Civilian Sphere
Moderator/ Chairman: Hans Vlieghe (Leuven)
9.00 Jeffrey Muller (Providence): A hurch within the Church: The Patronage of the Collegiate Chapter in the St. Jacob’s Church, Antwerp
9.45 Christine Goettler (Seattle): Bishop Maximilian Vilain of Ghent and the Redecoration of the Altar of the Departed in the Choir of Tournai Cathedral
10.30 Koffie/ Coffee
10.45 Barbara Haeger (Columbus, Ohio): Promoting the Premonstratensian Order and the Role of the Church in Antwerp: Abbot van der Sterre’s Program for the Restoration of St. Michael’s
11.30 Valérie Herremans (Antwerpen): Vroomheid verbeeld. Iconografie van de 17de-eeuwse Zuid-Nederlandse altaarsculptuur: de rol van de opdrachtgevers
12.15 Lunchpauze/ Lunch Time
14.00 Bert Timmermans (Leuven): Een elite als actor binnen een kunstwereld. Patronen van patronage in het zeventiende-eeuwse Antwerpen
14.45 Barbara Welzel (Dortmund): Rubens’ Anbetung der Könige (Prado): die Gestaltung und Umgestaltung des Bildes für verschiedene Patrone
15.30 Koffie/ Coffee
15.45 Claudia Banz (Berlin): Die italienischen Kaufleute in Antwerpen als Auftraggeber
16.30 Hans Vlieghe en/ and Katlijne Van der Stighelen (Leuven): Slotwoord/Final Remarks
16.45 Receptie/ Reception

Deelnemersstrook/Registration form

Graag vóór 1 december 2001 terugzenden/ Please fill in the form below and return before December 1st, 2001

NAAM/NAME_____________________________

ADRES/ADDRESS:_________________________________________________________________

TELEFOON/TELEPHONE____________________

wenst de studiedag bij te wonen en stort hiervoor de som van 12,- EUR (of 500,- BEF) d.m.v. bijgevoegd overschrijvingsformulier op bankrekening 432-0000481-42 (KUL Archeologie & Kunstwetenschap) met vermelding ‘Kunst in opdracht’ en naam van deelnemer. Studenten en werkzoekenden betalen slechts 6, EUR (of 250,- BEF). Buitenlandse gasten betalen bij voorkeur bij inschrijving ter plaatse/ Visitors from outside Belgium are requested to pay their registration fee at the information desk of the ‘Universiteitshal’.

DATUM/DATE______________________________

HANDTEKENING/ SIGNATURE

__________________________________________

Verdere inlichtingen/for more information please ring: 0032/16/ 32 48 63 of/or 0032/16/ 32 50 50 of/ or mail katlijne.vanderstighelen@arts.kuleuven.ac.be

Support

FWO Vlaanderen
Humanities Division of the Katholieke Universiteit Leuven