CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Kunstgeschiedenis in beeld: het belang van reproducties voor de kunstwetenschap, 18de eeuw tot heden

Picturing art history: the importance of reproductions for art historical scholarship, from the 18th century until now Symposium: 28 October 2010

The RKD (Netherlands Institute for Art History) organizes a symposium on the importance of reproductions of art works in art historical scholarship. Lectures are in Dutch, see below for the program. The symposium is organized on the occasion of the publication of The Rise of the Illustrated History of Art in the Eighteenth Century (Amsterdam University Press 2010) by Ingrid R. Vermeulen, assistant professor of art history at the VU University Amsterdam.


Information from the RKD website

De kunstgeschiedenis gaat over kunstwerken, maar welbeschouwd houdt de kunsthistoricus zich meestal bezig met hun afbeeldingen, reproducties, foto’s of digitale opnamen. Dit symposium gaat over de vraag hoe reproducties de beoefening van de kunstgeschiedenis sturen. Sinds zij een rol van betekenis zijn gaan spelen in de achttiende-eeuwse kunstgeschiedschrijving, bepalen zij op verschillende wijzen de bestudering van het artistieke verleden. Op het symposium zal wat dat betreft aandacht worden besteed aan verzamelingen van reproducties, de geïllustreerde kunstliteratuur en de uiteenlopende technieken waarin reproducties werden en worden vervaardigd.

Het symposium is een samenwerking tussen het RKD (Rijksbureau van Kunsthistorische Documentatie) en de VU (Vrije Universiteit). De aanleiding vormt de publicatie van het boek Picturing Art History. The Rise of the Illustrated History of Art in the Eighteenth Century (Amsterdam University Press 2010) door Ingrid R. Vermeulen, universitair docent kunstgeschiedenis van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Kosten € 25,–, studenten € 15,–
Inschrijven via www.rkd.nl

Donderdag 28 oktober 2010, Aula Koninklijke Bibliotheek Den Haag

Programma

09.00-10.00

Inschrijving en ontvangst met koffie

10.00-10.10

Welkom door de dagvoorzitter (Roman Koot)

10.10-10.40

Ingrid Vermeulen (VU)
Het achttiende-eeuwse prentenkabinet als kunsthistorisch laboratorium

10.40-11.10

Paul van den Akker (VU)
Gestileerde illustraties en het wezen van de kunst

11.10-11.20

Vragen en discussie

11.20-11.45
Koffie- en theepauze

11.45-12.15

Mirjam Hoijtink (UvA)
Beeldvorming: de biografie van de vroegste Leidse collectie klassieke pleisterbeelden (1818-1827)

12.15-12.45

Suzanne Laemers (RKD)
‘Ein wertvolles Hilfsmittel’: de fotoverzameling van Max J. Friedländer (1867-1958)

12.45-12.55

Vragen en discussie

12.55-13.00

Maaike Groot (AUP): presentatie van het boek Picturing Art History

13.00-14.00

Lunchpauze

Gelegenheid tot aankoop boek stand AUP

14.00-14.30

Michiel Franken (RKD)
Schilderijen doorgelicht: de bijdrage van het röntgen- en infraroodonderzoek aan de kunstgeschiedenis

14.30-15.00

Frits Scholten (RM/VU)
De anatomie van het beeld: neutronen-radiografisch onderzoek naar bronssculptuur

15.00-15.10

Vragen en discussie

15.10-15.30

Theepauze

15.30-16.00

Huigen Leeflang (RPK)
Zijn originelen nog nodig? Onderzoekservaringen in digitale prentenkabinetten

16.00-16.30

Rudi Ekkart (RKD)
De kunsthistoricus en zijn plaatjes: gisteren, vandaag en morgen

16.30-16.50

Vragen, discussie en afsluiting dagvoorzitter

16.50-18.00

Drankje
Gelegenheid tot aankoop boek stand AUP

Organisatie: Ingrid Vermeulen, Michiel Franken, Roman Koot
Praktische organisatie: Niek Tom, Adrienne Bakker, Sietske Dudink