CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Lambert Lombard, Renaissanceschilder (Luik, 1505/06-1566)

Lambert Lombard, Renaissance painter (Liège, 1505/06-1566) Exhibition: 21 April - 6 August 2006

Lambert Lombard, detail from Coriolanus meeting his mother. Liège, city collection

Lambert Lombard, detail of Coriolanus meeting his mother
From a series on virtuous women
Liège, city art collection

Curators

Gwendolyne Denhaene
Cécile Oger
Régine Remon
Pierre-Yves Kairis

From the museum website

In 2006 is de Stad Luik het aan zichzelf verplicht om op waardige wijze de vijfhonderdste verjaardag te herdenken van de geboorte van dé Renaissancekunstenaar bij uitstek van het Land van Luik, Lambert Lombard. Derhalve wordt een belangrijke tentoonstelling georganiseerd die volledig gewijd is aan de kunstenaar en zijn geboortestad. Wat hierbij onder de aandacht zal worden gebracht is het uitzonderlijke fonds van tekeningen die van deze kunstenaar bewaard bleven, tekeningen die de illustratie bieden van zijn bijzondere ingesteldheid als humanist en weetgierig mens. Maar het accent wordt vooral gelegd op de schilderijen. Men kan zeggen dat het volledige oeuvre, dat aan de kunstenaar Lombard en zijn atelier kan worden toegeschreven, op de tentoonstelling zal voorgesteld worden.

Het hoogtepunt van deze tentoonstelling wordt gevormd door een reeks van acht doeken met als thema de Deugdzame vrouwen, die hier voor de eerste maal sinds de 18de eeuw verenigd zijn. Deze schilderijen, enige tijd geleden door kunsthistorici van het KIK in Hasselt en Luik geïdentificeerd, sierden oorspronkelijk begin de prestigieuze Cisterciënserinnenabdij van Herkenrode. Dankzij de gulheid van het Fonds Inbev-Baillet Latour leveren ze doorheen de lotgevallen van hun ontdekking en hun recente restauratie op het KIK het bewijs van de eeuwige waarde van de kunst alsook van de vernieuwende visie van de grote Luikse schilder
www.kikirpa.be/www2/nl/Actu/fvjj.html

Deze manifestatie, onder de bescherming van de UNESCO, bood de gelegenheid tot een bijzonder verrijkende samenwerking tussen het Cabinet des Estampes et des Dessins van de stad Luik, het Musée de l’Art wallon, het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, de Koninklijke Bibliotheek van België en de Universiteit van Luik. Deze interdisciplinaire onderneming zal zijn weerslag vinden in een lijvige wetenschappelijke catalogus die wordt uitgegeven in de reeks Scientia Artis van het KIK. 25 auteurs verleenden hun medewerking aan 39 inleidende artikels en 154 notities. Het boek telt meer dan 500 pagina’s in formaat A4 en 482 illustraties. Het wordt verkocht op de tentoonstelling en in het KIK aan de prijs van
40 EUR.

Related events

Ter gelegenheid van deze retrospectieve zullen ook meerdere begeleidende manifestaties op touw worden gezet, in het bijzonder een internationaal colloquium georganiseerd door de Universiteit van Luik van 15 tot 17 mei. Voor inlichtingen over de tentoonstelling en de aanverwante manifestaties, zie: http://www.cabinetdesestampes.be/article.php3?id_article=12.
Voor het colloquium georganiseerd door de Universiteit van Luik,
zie: www.schist.ulg.ac.be/lombard

In het kader van het internationaal colloquium over de kunst te Luik in de 16de eeuw, – een organisatie van de Universiteit van Luik (Ulg), – zal een belangrijke voordracht gegeven worden over de studie en de restauratie in het KIK van de cyclus van de Deugdzame vrouwen. Dit ensemble, dat bij aanvang ontdekt werd tijdens de inventarisopdracht van KIK om het Belgische kunstpatrimonium in kaart te brengen, vormt de kern van de tentoonstelling “Lambert Lombard” die thans loopt in het Musée de l’Art wallon te Luik. Deze serie van acht schilderijen uit het midden van de 16de eeuw was eertijds bestemd voor de Cistersiënserinnenabdij van Herkenrode, één van de meest prestigieuze religieuze instellingen van het Land van Luik. De schilderijen zijn heden verdeeld over de parochiekerk van Stokrooie en over meerdere Luikse musea. Het gaat hier om één van de eerste reeksen schilderijen in olieverf op doek, een drager die eerder uitzonderlijk was voor die tijd. De historische en wetenschappelijke studie, die in samenwerking met de specialisten van de Koninklijke Bibliotheek van België en de Universiteit van Luik loopt, heeft toegelaten om beter de techniek van Lambert Lombard te doorgronden.

De voordracht draagt als titel “Etude et restauration du cycle des Femmes vertueuses de Lambert Lombard à l’IRPA”. Ze zal gegeven worden door vier personeelsleden van de instelling Pierre-Yves Kairis (kunsthistoricus), Livia Depuydt-Elbaum (restauratrice), Françoise Rosier (restauratrice) en Jana Sanyova (scheikundige). Ze vindt plaats op dinsdag 16 mei om 20 u in het Universitair theater van Luik (1B, quai Roosevelt). Toegangsprijs : 5 EUR.

Inlichtingen : D.Allart@ulg.ac.be