CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Lof der zotheid: hekeling van de menselijke dwaasheid

In praise of folly: mocking human weakness Exhibition: 10 September - 30 November 2006

From the museum website

De zinnelijke uitbeelding van alle denkbare menselijke hartstochten, ondeugden en dwaasheden van de 16de eeuw tot heden. De tentoonstelling begint met de 16de eeuw en brengt topwerken samen uit binnen- en buitenlandse musea en particuliere collecties met als verhaallijn ‘Lof der zotheid’ (Erasmus) tot de hedendaagse kunst.

In de schilderkunst van de 16de en de 17de eeuw wemelt het van de open of verborgen symboliek. Vele kunstwerken zijn dubbelzinnig. Schijnbaar onschuldige tafereeltjes bevatten bij nader inzien een scala aan vermaningen voor diverse ondeugden, vooral die van de ijdelheid. Ook gaat achter de realistische voorstelling vaak een flinke dosis erotiek schuil. Door het nauwkeurig bekijken van stille wenken in een schilderij achterhalen we de dubbele bodem en krijgen we oog voor de verborgen moraal. Er worden schilderijen getoond van amoureuze zinnebeelden, van verwijzingen naar de vergankelijkheid van het leven en van waarschuwingen voor verschillende menselijke ondeugden.

Naast een aantal werken van anonieme Vlaamse meesters uit de 16de eeuw, ziet u kunstwerken van ondermeer Frans Verbeeck de Oude, David Vinckboons, Joachim Beuckelaer, Pieter II Brueghel, Adriaen Brouwer, Félicien Rops, Fernand Khnopff, Léon Spilliaert, James Ensor, Marcel Broodhaers, Panamarenko, Pjeroo Roobjee, Wim Delvoye…

Publication

Lof der zotheid
Annemie De Gendt and Wim Baals, editors
Catalogue of an exhibition held in 2006 in Sint-Niklaas (Tentoonstellingszaal Zwijgershoek)
96 pp.
Sint-Niklaas (Cultureel Centrum St. Niklaas) 2006
No ISBN