CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Loving art: de William en Anna Singer collectie

Loving art: the William and Anna Singer collection Exhibition: 13 September 2006 - 7 January 2007

Exhib. cat. Loving art, Singer Museum, Laren, 2006

Museum press release (English)

From the museum website

In het najaar van 2006 presenteert Singer Laren de tweede jubileumtentoonstelling Loving art: the William & Anna Singer collection. Net als andere Amerikaanse industriëlen uit Pittsburgh, zoals Carnegie, Frick en Mellon, gebruikten William en Anna Singer hun vermogen om kunst te verzamelen, musea te stichten en steun te verlenen aan kunstenaars en maatschappelijke projecten voor de gemeenschap. Ze verzamelden ruim 3.000 schilderijen, werken op papier, beeldhouwwerken en andere kunstvoorwerpen. Hun verzameling is nu verspreid over vier locaties: Singer Laren, Villa Dalheim in het Noorse Olden, waar de Singers ook lange tijd woonden, het West‑Noorse Museum voor Toegepaste Kunst in Bergen (N) én het Washington County Museum of Fine Arts, het eerste museum dat de Singers in 1931 stichtten in Hagerstown, Anna’s geboorteplaats in de VS. Voor het eerst heeft Singer Laren uitvoerig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de achtergronden en verzamelmotieven van zijn stichters en deze bijzondere weldoeners. De gelijknamige biografische publicatie Loving Art geeft een beeld van de volledige collectie van de Singers met bruiklenen uit Noorwegen en Amerika. De tentoonstelling reist na afloop naar Hagerstown, Amerika.