CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Lucas van Leyden? Restauratie en toeschrijving.

16 December 2015 - 29 March 2016

Lucas van Leyden? Restauratie en toeschrijving.

Presentation: 16 December 2015 - 29 March 2016

A small presentation that focuses on the restoration of Virgin and Child (ca. 1530) and its attribution to Lucas van Leyden. See for more information the Dutch exhibition text below.

Lucas van Leyden (ca. 1494-1533), Virgin and Child, 1530
Rijksmuseum, Amsterdam

Eerder bleek uit onderzoek al dat het paneel uit omstreeks 1530 uit dezelfde boom afkomstig was als de zijluiken van Van Leydens beroemde drieluik Dans rond het gouden kalf uit dezelfde periode. Onder restauraties uit het verleden troffen de restauratoren echter nu veel meer verfijnde partijen, schaduwwerking en diepte aan dan tot nu toe te zien was.

Zo ontdekten ze ondertekening in de vorm van roodbruine arceringen in de schaduwpartij van Maria’s gezicht. Die zijn ook te vinden in ander werk van de kunstenaar. De voor Van Leyden zo typerende ‘tekenachtige’ schilderwijze kwam gedeeltelijk ook weer te voorschijn.

Aan het einde van zijn carrière maakte Van Leyden enkele schilderijen van Maria met Kind, waarvan dit er een is. Hoewel het Rijksmuseum het paneel in 1949 aankocht als een Lucas van Leyden ontstond over de toeschrijving later toch twijfel. Het museum catalogiseerde het daarom als een stuk uit de werkplaats van Lucas van Leyden.

Tijdens de recente restauratie, waarbij restauratoren de vergeelde vernis en storende retouches verwijderden, werd duidelijk hoe sterk het schilderij in de loop der eeuwen beschadigd is geraakt. Maar schildertechnisch onderzoek toonde aan dat het kleurpalet en de opbouw van de verflagen van het schilderij naadloos aansluiten bij wat bekend is in Van Leydens andere schilderijen.

Het Rijksmuseum toont het schilderij op de presentatie Lucas van Leyden? Restauratie & Toeschrijving. Behalve het gerestaureerde schilderij zijn er ook enkele prenten te zien met een Madonna met Kind van Lucas van Leyden.