CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Maestros del Siglo de Oro Holandés en Dordrecht

Dutch Golden Age masters in Dordrecht Exhibition: 20 March - 20 May 2003

Sponsor

The exhibition website, by Artephilips, offered pans of the exhibition galleries, images of the paintings on display and spoken commentaries in Spanish.

Organisation

Held in honor of a state visit to Chile by Queen Beatrix, upon the initiative of the ambassador of the Netherlands to Chile. 44 paintings and about the same number of prints and drawings by Dordrecht masters from the museum and the municipal archives will be on view. Later in the year the exhibition will be mounted at the Dordrechts Museum.

From the Dordrechts Museum press release

De Hollandse schilderkunst van de ‘Gouden’ 17de eeuw geniet internationaal een grote bekendheid. Ook in Dordrecht, gunstig gelegen aan de drukst bevaren waterwegen en in de 15de en 16de eeuw uitgegroeid tot één van de belangrijkste steden van West-Europa, kwam de schilderkunst in de 17de eeuw tot grote bloei.

Het Dordrechts Museum, één van de oudste musea in Nederland, is opgericht in het midden van de 19de eeuw als museum van schilderijen door meesters die voor kortere of langere tijd in Dordrecht verbleven. De verzameling 17de-eeuwse schilderijen met indrukwekkende landschappen, stillevens, statige portretten, genrevoorstellingen en historiestukken geeft een prachtig overzicht van de Hollandse schilderkunst uit die tijd.

Dordrecht speelde in de 16de en 17de eeuw een cruciale rol in de geschiedenis van de Republiek. In 1572 bood de stad, ten tijde van de Spaanse overheersing, onderdak aan de Eerste Vrije Statenvergadering. In de 17de eeuw heeft de stad niet alleen belangrijke historische figuren voortgebracht , zoals de gebroeders De Witt, maar ook werd hier in 1618/19 de Nationale Synode gehouden, een vergadering van kerkelijke leiders en politici. Protestanten uit heel Europa beslechtten hier hun godsdienstige en politieke twisten. Tevens is hier besloten om de bijbel te vertalen in het Nederlands; een belangrijke impuls voor onze nationale taal.

De tentoonstelling omvat ca 45 schilderijen uit de verzameling van het Dordrechts Museum en evenzoveel tekeningen, prenten en kaarten van het Stadsarchief. De keuze uit het Dordrechts Museum omvat een groot aantal topstukken van schilders als Aelbert Cuyp, Ferdinand Bol en Nicolaes Maes, maar ook de unieke marmeren buste van Johan de Witt door de beeldhouwer Artus Quellinus.

De familie Cuyp is ruim vertegenwoordigd in de selectie. Zo zijn er schitterende portretten van de hand van vader Jacob (Portret van Michiel Pompe van Slingelandt), nestor van de Dordtse schilderkunst en topstukken van zoon Aelbert, één van de beroemdste landschapsschilders van de Gouden Eeuw (Rustende ruiters in een landschap).De portretten van de elite van Dordrecht in de 17de eeuw geven een beeld van de betekenis van Dordrecht als politiek- en handelscentrum.

Stillevens vormen een bijzonder onderdeel van de Dordtse collectie, zoals het Trompe-l’oeil stilleven (1664) van Samuel van Hoogstraten.

Met uitzondering van Amsterdam, was er geen stad in Nederland die zo enthousiast reageerde op het werk van Rembrandt als Dordrecht. Het aantal belangrijke Rembrandtleerlingen in Dordrecht is opzienbarend: Ferdinand Bol, Nicolaes Maes, Samuel van Hoogstraten, Jacob Leveck en Arent de Gelder. Zij zijn allen met topstukken vertegenwoordigd op de tentoonstelling.

Het Stadsarchief Dordrecht geeft met tekeningen en prenten een beeld van Holland en Dordrecht in de 17de eeuw. Zeven thema’s illustreren de bewogen geschiedenis van Holland en de cruciale rol van Dordrecht daarin: de ligging van Dordrecht, omsloten en bedreigd door water, 17de-eeuwse helden, vervoer over water, de topografie van Dordrecht, historische gebeurtenissen, het gruwelijke levenseinde van de gebroeders De Witt in Den Haag en tenslotte enkele allegorische prenten.

De schilderijen van het Dordrechts Museum en de prenten en tekeningen uit het Stadsarchief geven tezamen een goed beeld van het belang van Dordrecht als culturele en historische stad.
Het nationale museum van schone kunsten, het Museo Nacional de Bellas Artes in Santiago heeft een grote verzameling Franse, Italiaanse, Nederlandse en Chileense schilderijen. Zij hebben een actief tentoonstellingsprogramma en toonden eerder onder meer een tentoonstelling van het Centraal Museum in Utrecht.

Publication

Maestros del Siglo de Oro Holandés en Dordrecht de la colección del Museo de Dordrecht
Celeste Brusati, Sander Paarlberg and Kim van Vloten
Catalogue of an exhibition held in 2003 in Santiago de Chile (Museo Nacional de Bellas Artes)
184 pp., 28 cm.
Santiago de Chile (Museo Nacional de Bellas Artes and Embajada Real de los Países Bajos) 2003
No ISBN

Related event

Exhib. Dominio y catástrofe: el agua y la ciudad de Dordrecht, Santiago de Chile (Museo Nacional de Bellas Artes)