CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Magisch realisme in context : collectie Frisia Museum

Magic realism in context: the Frisia Museum collection Exhibition: 28 September 2003 - 9 February 2004

From the museum website

Het Frisia Museum te Spanbroek breidt zijn missie uit! Het museum ‘voor magisch realisme’ dat in 1997 werd geopend, bezit een grote collectie schilderijen en tekeningen van de Nederlandse magisch realisten Carel Willink, Raoul Hynckes, Pyke Koch, Wim Schuhmacher en Dick Ket. Het museum stelde zich ten doel een representatief overzicht van de magisch realisten te verzamelen en dit permanent aan het publiek te tonen. Na jarenlange groei van de collectie waarbij topwerken van deze kunstenaars zijn verworven – zoals ‘De Zeppelin’ van Willink en ‘Vrouw met grammofoon’ van Pyke Koch – is het moment aangebroken om aan het publiek te laten zien in welke richtingen het verzamelgebied van het museum is uitgebreid.

Op zondag 28 september 2003 opent de tentoonstelling Magisch realisme in context: collectie Frisia Museum. Hier is te zien dat de collectie niet langer beperkt is tot de kunst van het magisch realisme. De schilderijen van Willink, Koch, Hynckes, Ket en Schuhmacher worden nu in een (inter)nationale context getoond.

Deze context wordt gevormd door Nederlandse tijdgenoten die tussen 1915 en 1950 in realistische stijl hebben geschilderd, zonder toevoeging van het ‘magische’, maar met veel aandacht voor detail en techniek. Zo is Jan Mankes in zijn frêle landschappen bijna symbolistisch te noemen en frappeert Charley Toorop met haar ongenaakbare zakelijke portretten.

Van groot belang voor de magisch realisten, o.a. dienend als inspiratiebron, zijn hun buitenlandse tijdgenoten. De metafysische schilder Giorgio de Chirico heeft met zijn raadselachtige landschappen grote invloed gehad op de wijze waarop schilders vanaf toen (1910) elementen uit de werkelijkheid op lukrake wijze bij elkaar zetten en de regels van het perspectief aan hun laars lappen. De Belgische kunstenaars Rene Magritte en Paul Delvaux geven hun eigen draai aan het surrealisme en de Duitsers Alexander Kanoldt en Georg Schrimpf zijn exemplarisch voor de zakelijke, objectieve wijze waarop dagelijkse voorwerpen worden afgebeeld.

Tot slot vertegenwoordigen kunstenaars als Jean Rustin, Co Westerik en Jan Beutener de naoorlogse generatie realisten die op eigen wijze vorm geeft aan de verbeelding van de werkelijkheid.

Het verzamelbeleid van het museum richtte zich niet uitsluitend op schilderijen, maar ook op tekeningen en documentatie van de kunstenaars. In de tentoonstelling wordt aan dit onderdeel ruimschoots aandacht besteed in een geheel vernieuwde zaalopstelling. De bezoeker treft hier achtergrondinformatie over de werkwijze, het tekentalent, techniek en materiaalgebruik van diverse kunstenaars.

De tentoonstelling van deze deelcollecties nodigt uit tot het leggen van verbanden. Gemeenschappelijke inspiratiebronnen, onderlinge invloeden, stijlovereenkomsten en identieke thematiek zijn waar te nemen en worden aangegeven. Uiteraard pretendeert het Frisia Museum niet een volledige context voor het ‘magisch realisme’ te bieden. De collectie is immers nog altijd groeiende. De tentoonstelling geeft de richting van het verzamelbeleid aan, waarbij in de keuze voor nieuwe aanwinsten de kerncollectie altijd het uitgangspunt vormt.

Catalogus en film

In de zalen is tijdens de tentoonstelling een film te zien over het ontstaan en de opbouw van de collectie. Voor deze compilatie zijn de eigenaren van het museum en familie en vrienden van de kunstenaars geïnterviewd. Ter gelegenheid van de tentoonstelling wordt het boekje Realisme verzameld uitgegeven (prijs € 6,95).