CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Mechelse pracht uit Leuven

The splendor of Mechelen, from Leuven Exhibition: 29 August 2006 - 30 March 2009

From the museum website

Museum Vander Kelen-Mertens in Leuven will be closed to the public from April 2006 until September 2009. In order to keep the most important works available to the public, the museum has entered into loan agreements with the museums of Bruges and Mechelen. In this way, Mechelen can show a choice of important products of the Mechelen School in their city of origin.

Van april 2006 tot september 2009 sluit het Leuvense museum Vander Kelen-Mertens de deuren voor het publiek omwille van de ingrijpende verbouwingen die er vanaf oktober 2006 plaatsvinden.

De uitgebreide museumverzameling krijgt gedurende de sluitingsperiode een onderkomen in een tijdelijk depot. De belangrijkste kunstwerken verhuizen echter niet mee. Met de Stedelijke Musea Mechelen en de Stedelijke Musea Brugge zijn afspraken gemaakt om een aantal schilderijen, beeldhouwwerken en andere belangwekkende objecten op te nemen in hun vaste opstelling.

Tot in het voorjaar van 2009 is daarom in het Museum Schepenhuis Mechelse pracht uit Leuven opgesteld. Dit initiatief geeft de stad Leuven de kans om een deel van haar kunst­collectie blijvend aan het publiek te kunnen tonen. Bovendien komen deze kunstvoorwerpen zo dus ook “weer even thuis”. De leidraad bij de selectie was immers het feit dat de werken in Mechelen zijn geproduceerd of door een Mechels kunstenaar werden vervaardigd.

Zo zijn er negen zogenaamde poupées de Malines (Mechelse popjes) te bewonderen, meest beschilderde houten beelden uit de zestiende eeuw. Daaronder bevinden zich een Heilige Catharina, een Sint-Joris en een Christuskindje, maar ook een Vlucht naar Egypte. Verder zijn er, onder andere, een uiterst zeldzame afbeelding van het hoofd van Johannes de Doper op een schaal, uitgevoerd in papier-maché en enkele albasten reliëfs. Absoluut hoogtepunt is evenwel een triptiek door Michiel Cocxie uit 1548 met een voorstelling van de verrezen Christus, omring door Petrus en Paulus, ook wel bekend onder de naam “Morillon”-triptiek, naar de vermoedelijke opdrachtgever voor dit schilderij, Guy Morillon, secretaris van Karel V. Mechelse pracht uit Leuven toont hoe, reeds lang geleden, kunstenaars uit Mechelen voor hun werk tot ver buiten de poorten van de Dijlestad belangstelling wisten te wekken en tot welke schitterende resultaten hun werkzaamheden leidden.