CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Mystiek huwelijk

A Mystic Wedding in the Beguinage Church Exhibition: 26 March - 19 September 2010

From the museum website

De Stedelijke Musea Mechelen hebben een nieuwe aanwinst. Het werk stond centraal in een kleine tentoonstelling in het Museum Schepenhuis. Het gaat om een olieverfschilderij van Theodoor Boeyermans (1620-1678), een leerling van Rubens.

Het schilderij verbeeldt ‘Het mystieke huwelijk van de Heilige Catharina’. Het werk dateert uit 1670. Boeyermans maakte dit werkje als voorbereiding. Twee jaar later, in 1672, voerde hij het op groot formaat uit voor het hoogaltaar in de Begijnhofkerk. De welvarende begijn Sophie de Salazar († 1683) was opdrachtgeefster. Hoofdrolspelers in het tafereel zijn de Heilige Catharina van Alexandrië († 307) en de heilige Alexius van Edessa († 404) de twee patroonheiligen van de Begijnhofkerk.

Het schilderij toont het belangrijkste moment in het leven van de Heilige Catharina. Zij droomde namelijk dat Jezus, als peuter op de schoot van Zijn moeder gezeten, haar een ring aan de vinger schoof. Zo verstevigde Hij Zijn mystieke band met haar. Vanaf dat ogenblik stelde Catharina haar leven in dienst van Hem. Uiteindelijk stierf zij de marteldood omdat zij de hand weigerde van keizer Maxentius. Op het schilderij staan nog enkele andere heiligen afgebeeld, waaronder Alexius, Carolus Borromeüs en Ursula en Agnes.

De tentoonstelling ‘Een mystiek huwelijk in de Begijnhofkerk’ liep t.e.m. 19 september 2010 in het museum Schepenhuis.