CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Naar Buiten!: stedelingen en hun buitenplaatsen

Fresh Air!: City dwellers and their country houses Exhibition: 11 July 2012 - 4 February 2013

The exhibition explores the phenomenon of Amsterdam city dwellers and theuir country houses, where they spent their summers. It is organised in the context of the Dutch Year of the historical countryhouse.


De bewoners van stadspaleizen, zoals het Geelvinck Hinlopen Huis, woonden een belangrijk deel van het jaar op hun buitenplaatsen. Wat dreef hen om jaarlijks naar hun Arcadische zomerhuisresorts buiten de stad te verhuizen en welke invloed had dit op hun leven ?

Veel buitenplaatsen zijn verdwenen, maar gelukkig zijn er nog een aantal bewaard gebleven. Sommige parken en tuinen van buitenplaatsen zijn voor het publiek opengesteld en hier kan de wandelaar of fietser de schoonheid van de groene weelde van de buitenplaats gewaar worden.

De tentoonstelling Naar Buiten! geeft een beeld van het leven op de buitenplaats. De focus ligt vooral op tuin en park, het groene element dat het verschil tussen het leven in en buiten de stad wellicht het meeste kenmerkt. Ook het huidige beheer van de resterende buitenplaatsparken wordt in beeld gebracht, zodat heden en verleden in elkaar overvloeien. De tentoonstelling benadrukt het belang van deze groene oases in het historisch bepaalde landschap van de Amsterdamse Metropool: de buitenplaats is springlevend! Het stimuleert de bezoeker om ook zelf de buitenplaatstuinen en parken met eigen ogen te gaan bekijken.

Samenwerkende organisaties
De tentoonstelling vindt plaats in het kader van het Jaar van de Historische Buitenplaats en vormt tevens een opmaat voor het Jaar van de Amsterdamse Grachtengordel (Grachten 400). De inhoud wordt vormgegeven tezamen met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Landschap Noord-Holland.

Samen met de tentoonstelling wordt de website ‘Amsterdam Arcadia’ door de Stichting Keurtuinen in nauwe samenwerking met onder meer Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de Landschappen en het Podium voor Tuin- en LandschapsCultuur gelanceerd; hierin worden de historisch bepaalde groenstructuren van de buitenplaatsparken en de keurtuinen in de huidige ruimtelijke context geplaatst en toegelicht. Verder is er een uitgebreid programma van (internationale) bijeenkomsten en arrangementen voorzien.

De tentoonstelling in ons museum wordt in juli 2012 geopend door de directeuren van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de 12 landschappen en is te zien tot en met eind januari 2013.