CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Nederlandse en Vlaamse schilderijen uit de gouden eeuw uit de collectie van het Museum voor Schone Kunsten van Rouen

Dutch and Flemish paintings from the golden age from the collection of the Musée des Beaux-Arts in Rouen Exhibition: 19 November 2009 - 24 January 2010

From the institute’s website, 22 September 2009

This winter, the Institut Néerlandais presents a selection of the rich collection of Dutch and Flemish paintings from the Musée des Beaux-Arts in Rouen. The exhibition is compiled by the Fondation Custodia. The collections of the museum in Rouen contain work by such diverse artists as Maerten de Vos, Pieter Aertsen, Metsys, Bloemaert, Gerard ter Borch, Jan Steen, Willem Kalf, Jan Davidsz. de Heem, Cornelis Gysbrechts, Paulus Bor, Nicolaes Berchem, Jan van Goyen, Allaert van Everdingen and Cornelis van Poelenburgh.

The exhibition will be accompanied by a catalogue by the Fondation Custodia

Support

Robeco France


Het Institut Néerlandais presenteert deze winter een selectie uit de rijke collectie van Hollandse en Vlaamse schilderijen in het Musée des Beaux-Arts te Rouen. Na de musea van Quimper, Lyon en Montpellier is deze tentoonstelling, georganiseerd en samengesteld door de Fondation Custodia, de vierde in een reeks met Nederlandse schilderijen afkomstig uit provinciemusea in Frankrijk.

De verzameling van Vlaamse en Nederlandse schilderkunst uit de 16de en 17de eeuw in Rouen is buitengewoon gevarieerd, zowel qua kunstenaar als qua onderwerp. Bijbelse taferelen van Maerten de Vos en Pieter Aertsen, allegorische voorstellingen van Metsys en Bloemaert, genreschilderijen van de grote meesters als Gerard ter Borch en Jan Steen, fraaie stillevens van Willem Kalf en Jan Davidsz. de Heem, een verrassende “trompe l’oeil” van Gysbrechts en een buitengewoon intrigerende voorstelling van Cleopatra (?) door Paulus Bor laten de grote diversiteit van de noordelijke schilderkunst zien. Behalve het schitterend italianiserend havengezicht van Nicolaes Berchem is de landschapschilderkunst verder vertegenwoordigd met werken van Jan van Goyen, Allaert van Everdingen en Cornelis van Poelenburgh, om maar enkele te noemen.

Bij deze belangrijke tentoonstelling zal door de Fondation Custodia een rijk geïllustreerde, wetenschappelijke catalogus worden uitgegeven.