CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Negerplastieken en moderne meesters: Carel van Lier (1897-1945), kunsthandelaar, wegbereider

Negro sculpture and modern masters: Carel van Lier [1897-1945], art dealer, pioneer Exhibition: 13 October 2003 - 1 February 2004

Curator

Bas van Lier

From the exhibition website – which contains more interesting material

Carel van Lier was een van de belangrijkste vooroorlogse galeriehouders in Nederland. In zijn Kunstzaal Van Lier, vanaf 1927 gevestigd aan het Rokin in Amsterdam, toonde Van Lier als een van de weinigen uitsluitend werk van moderne kunstenaars van het moment. Daarnaast pionierde hij met Afrikaanse etnografica en Aziatische kunst. Het Museum voor Moderne Kunst Arnhem biedt vanaf 12 oktober een overzicht van de activiteiten van Kunstzaal Van Lier. Met schilderijen, tekeningen, beelden (waaronder ook veel ethnografica), foto’s (van ondere anderen Erwin Blumenfeld), correspondentie, documenten en een kasboek wordt een beeld gegeven van de persoon van Van Lier en van zijn stal en cliëntèle.

Bij de tentoonstelling verschijnt een boek van de hand van Bas van Lier over het leven van zijn grootvader en de geschiedenis van diens kunstzaal. De tentoonstelling wordt op 12 oktober om 15.00 uur geopend door journalist H.J.A. Hofland.

Tot de vaste kern van exposanten van de Kunstzaal Van Lier hoorden de magisch realisten Wim Schuhmacher, Raoul Hynckes en Carel Willink, neo-realisten als Dick Ket, Edgar Fernhout en Henri van de Velde en de expressionisten Jan Sluijters, Charley Toorop, Hendrik Chabot en Jan van Herwijnen. Om de drie weken bracht Van Lier een nieuwe tentoonstelling van deze en verwante kunstenaars uit binnen- en buitenland, onder wie ook George Grosz en Max Beckmann.

Behalve wegbereider van de vernieuwers uit het interbellum was Van Lier een pionier met Aziatische en vooral Afrikaanse ethnografica, die voordien in Nederland nog nauwelijks te zien waren. Met name zijn verzameling negerplastieken, zoals de Afrikaanse beelden toen werden genoemd, was vermaard. Ook was Van Lier de eerste galeriehouder in Nederland die fotografie als kunst presenteerde. Erwin Blumenfeld en Eva Besnyö hadden bij hem hun eerste tentoonstelling.

Foto’s van Blumenfeld geven een goed beeld van de Kunstzaal Van Lier en van de kunsthandelaar zelf. Van Lier was een dandy-achtige figuur, die ook door verschillende andere kunstenaars is geportretteerd. Hij was van joodse afkomst en kwam uit de wereld van de kleine veilinghouders en antiquairs in het Gooi, waarover verschillende interessante verhalen zijn overgeleverd. Rond 1920 ging hij geleidelijk aan deel uitmaken van de Amsterdamse bohème.

Tijdens de oorlog kwam Van Liers galerie onder het bewind te staan van Duitse Verwalters; hij zelf belandde in het concentratiekamp. Vlak voor de bevrijding, na barre tochten vanuit Polen naar Duitsland, is hij op een station in Hannover van uitputting gestorven. Zijn vrouw en gezin zijn met moeite de oorlog doorgekomen.
Na de oorlog namen de kunstenaars Edgar Fernhout, John Rädecker, Charley Toorop, Wim Schuhmacher en Carel Willink het initiatief om de kunstzaal van hun verloren vriend te heropenen. Maar uiteindelijk bleek de onderneming geen bestaansrecht te hebben zonder de bezielende leiding van de oprichter.

Catalogue

Bas van Lier, Carel van Lier: kunsthandelaar, wegbereider 1897-1945, Bussum (THOTH) 2003. 144 pages. Richly illustrated.
ISBN 90-6868-343-8.

Appeal by the curator

Speciale oproep aan mensen met herinneringen aan kunsthandel Van Lier. Voor de research van zijn boek heeft Bas van Lier met veel mensen gesproken die zijn grootvader hebben gekend en/of ooit kunstwerken van of aan hem hebben verkocht. Aanvullingen op de informatie in boek en tentoonstelling, persoonlijke herinneringen aan Carel van Lier etc. zijn bij hem nog steeds van harte welkom en kunnen gemaild worden aan baslier@xs4all.nl.