CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Neo tot deco: traditie en vernieuwing in kostuum en textiel 1880-1920

Neo to deco: tradition and innovation in costume and textile, 1880-1920 Exhibition: 13 May - 19 September 1999

Information from website of Bol.com, 21 February 2009

Binnen de verzamelingen van het Rijksmuseum neemt de kostuumverzamelingen een eigen positie in. Van oudsher ontving het museum schenkingen van kleding die gedragen is door de Nederlandse adel en de hoge burgerij. Het verwervingsbeleid richt zich dan ook op het in Nederland gedragen modekostuum, dat overigens vaak in het buitenland is vervaardigd. De textielverzameling is daarentegen traditioneel internationaal van karakter. Het verzamelbeleid richt zich op Nederlands en West Europese (interieur) stoffen van hoge artistieke kwaliteit. In de presentatie Traditie en vernieuwing, Kostuum en textiel rond 1900 is een keuze gemaakt uit het bezit van het Rijksmuseum. Zij is, naar wij hopen, een vertrekpunt voor verdere uitbreiding van de collectie. Deze publicatie geeft een eerste indruk van de Rijksmuseumverzameling op dit terrein. Wij willen daarbij duidelijk maken dat omstreeks 1900 de veranderingen bij het modekostuum en in de textieldessins minder absoluut waren dan vaak wordt gedacht.

Publication

Neo tot deco: traditie en vernieuwing in kostuum en textiel 1880-1920
Ebeltje Hartkamp-Jonxis and Bianca M. du Mortier
Catalogue of an exhibition held in 1999 in Amsterdam (Rijksmuseum)
54 pp., 26 cm., Dutch and English text
Amsterdam (Rijksmuseum) and Zwolle (Waanders) 1999
ISBN 90-400-9366-0