CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Op de drempel van een nieuwe tijd: de Maastrichtse beeldsnijder Jan van Steffeswert

On the brink of a new age: the Maastricht carver Jan van Steffeswert Exhibition: 11 November 2000 - 11 February 2001

Precies 500 jaar geleden maakte Jan van Steffeswert in Maastricht een Anna-te-Drieƫnbeeldje en voorzag het van het jaartal 1500, dat exact het jaar is waarin Karel V werd geboren. Het charmante groepje van grootmoeder Anna, dochter Maria en het kleinkind Jezus vormt een van de hoogtepunten van de tentoonstelling. Wat beoogde de beeldsnijder, die zijn beelden trots en voor deze tijd zeer uniek, signeerde met IAN, IAN BIELDESNIDER of met zijn volledige naam, om het magische jaartal 1500 in zijn beeld te snijden? Wilde hij de tijd even laten stilstaan? Was dit inderdaad zijn bedoeling, dan is hij daar wonderwel in geslaagd! U kunt op de tentoonstelling als het ware in de voetsporen treden van deze beeldsnijder en teruggaan in de tijd, naar het Maastricht van rond 1500.

Met eigen ogen kan men zich ervan overtuigen welke prachtige ruimtelijke composities deze beeldsnijder uit een simpel blok hout wist te creƫren en hoe knap hij het alledaagse leven om hem heen in zijn beelden verwerkte. Jan van Steffeswert werd in zijn eigen tijd gewaardeerd; daarvan getuigt het groot aantal beelden van zijn hand en de belangrijke opdrachten die hij ontving. Maar ook na 500 jaar blijkt de kwaliteit van zijn werk zich nog steeds te bewijzen. Zijn beelden bevinden zich niet alleen in kerken, maar eveneens in belangrijke privƩ-verzamelingen en collecties van grote musea zoals het Metropolitan Museum in New York, het British Museum in Londen en musea in Brussel en Luik, om maar een aantal te noemen. Kerken en musea in binnen- en buitenland hebben medewerking verleend door hun kunstwerken voor deze tentoonstelling in bruikleen af te staan. Op de expositie zullen naast de twaalf gesigneerde werken van Van Steffeswert nog een zestigtal beelden van zijn hand, van zijn leerlingen en navolgers te zien zijn. De meeste houten sculpturen komen na eeuwen weer terug naar de stad, waar ze 500 jaar geleden zijn vervaardigd.