CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Oranje in miniatuur

Orange in miniature Exhibition: 17 October 2009 - 10 January 2010

Van 17 oktober 2009 tot en met 17 januari 2010 is in Paleis Het Loo de tentoonstelling ‘Oranje in Miniatuur’ te zien, met een overzicht van de mooiste portretminiaturen van vier eeuwen Oranjes. Het oudste exemplaar is een portretje van prins Maurits uit 1619, het meest recente een reeks kinderportretjes van koningin Beatrix en haar zusters.
Vanaf het begin van de zeventiende eeuw werd de miniatuurschilderkunst geliefd aan het stadhouderlijk hof in Den Haag. Met waterverf werden op perkament of papier, later ook op ivoor, kleine verfijnde portretten geschilderd, verfraaid met vaak kostbare omlijstingen. Miniaturen in email op een gouden ondergrond en gevat in prachtige gouden medaillons, vormden een bijzondere en kostbare variant.

Mary II Stuart, de vrouw van koning-stadhouder Willem III, bouwheer van Paleis Het Loo, was de eerste enthousiaste verzamelaarster van deze kleine portretjes. Haar collectie werd in de achttiende eeuw aanzienlijk uitgebreid door de stadhouders prins Willem IV en prins Willem V. Deze verzameling groeide tot circa 150 miniaturen en bevatte werken van beroemde meesters als Nicholas Hilliard, Isaac en Peter Oliver, Alexander en Samuel Cooper, Jean Petitot, Jakob Christoph Leblon en Jean-Etienne Liotard. Als een familiealbum biedt de verzameling een blik op vele generaties prinsen en prinsessen, koningen en koninginnen. Aan het eind van de negentiende eeuw werden de miniaturen ondergebracht bij het Rijksmuseum Amsterdam. Paleis Het Loo heeft de collectie vanwege de renovatie van het Rijksmuseum in bruikleen gekregen en voor deze tentoonstelling aangevuld met exemplaren afkomstig uit de collecties van de Stichting Historische Verzamelingen van het Huis Oranje-Nassau, de Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau en uit de eigen collectie.

Naast deze ‘Oranjes in miniatuur’ worden ook de ‘miniaturen van de Oranjes’ getoond: de portretten die in vroeger tijden door de stadhouders werden verzameld en waartoe ook portretjes behoren van buitenlandse vorsten en ons onbekende personen. Deze stadhouderlijke verzamelingen worden zo compleet mogelijk in hun oorspronkelijke samenhang getoond, in de sfeer van de vroegere koninklijke miniaturenkabinetten.