CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Passe-partout voor Indie: aquarellen van Q.M.R. Ver Huell

Passepartout for the Dutch East Indies: aquarels by W.M.R. Ver Huell Exhibition: 11 October - 1 February 2008

W.M.R. Ver Huell, Visit to Bramin idols on Java. Rotterdam, Maritiem Museum

Quirijn Maurits Rudolph Ver Huell (1787-1860), The artist and his party visiting
Bramin idols on the slope of Mehemedon Volcano, Java
, 1818
Rotterdam, Maritiem Museum

Museum information, 1 October 2008

When the Netherlands becomes a kingdom in 1813, the nation’s attention is focused once again on the Dutch East Indies, with the Dutch government working hard to re-establish colonial rule there. Various seafaring expeditions are sent to the area for this purpose. Quirijn Maurits Rudolph Ver Huell is one of the naval officers who travels through the Archipelago. He visits local sovereigns, thus helping Dutch authority in the area become established. But Ver Huell does much more than this: he creates a record of his impressions and experiences in colourful water colours. Displaying a clear interest in these islands, he renders buildings, temples, volcanoes and rivers in his works and draws the native inhabitants, from the common man in the street to the sultan himself. He also possessed a wide-ranging interest in natural history, making meticulous water colours of plants and animals. His water colours form an incredibly graphic travelogue of the Dutch East Indies in the years 1816-1819. So come along on the journey and make acquaintance with Q.M.R. Ver Huell.


From the museum website, 30 September 2008

Ga mee op reis naar het Indië van de 19e eeuw. In de periode 1816–19 maakt marineofficier Quirijn Maurits Rudolf Ver Huell enkele reizen naar Nederlands-Indië die hij uitgebreid beschrijft en schildert. Zijn sfeervolle aquarellen en kleurrijke beschrijvingen zijn te zien in de tentoonstelling ‘Passe-partout voor Indië’.

Aanleiding voor de tentoonstelling is de jubileumuitgave van de Linschoten-Vereeniging, die zeldzame, onuitgegeven Nederlandse reisverslagen publiceert. De jubileumpublicatie, die in het najaar verschijnt om het 100-jarig bestaan van de vereniging te vieren, is een geannoteerde heruitgave van de reisbeschrijving van Quirijn Maurits Rudolf Ver Huell (Zutphen 1787–Arnhem 1860). De publicatie bevat daarnaast een uitgebreide biografie van Ver Huell en besteedt aandacht aan zijn activiteiten als tekenaar. Ook worden voor de eerste maal al zijn aquarellen gepubliceerd, die zich in de collectie van het Maritiem Museum Rotterdam bevinden.

Behalve marineofficier, amateurtekenaar en schrijver, ‘langdradig maar kleurrijk in zijn woordkeuze’, was Maurits Ver Huell ook verzamelaar. Hij legde een privéverzameling aan van opgezette vlinders, vissen en insecten, gedroogde vruchten en bloemen, stenen, wapens, klederdrachten, wajangpoppen en beelden. Zowel deze verzamelingen als zijn oorspronkelijke schetsen en aquarellen gingen vrijwel geheel verloren bij een schipbreuk in 1819. Terug in Nederland maakte hij de aquarellen en tekeningen opnieuw.