CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Regenten herleven: een kijkje in de kunstcollectie van de Amsterdamse familie Van de Poll

The regents live again: a peek at the art collection of the van der Poll family of Amsterdam Exhibition: 2 October 2002 - 5 January 2003

Vanaf de 16de tot en met de 19de eeuw nemen leden van de familie Van de Poll hoge posities in het Amsterdamse stadsbestuur in; ze zijn burgermeester, lid van de vroedschap of vervullen de functie van schepen, ten tijde van de VOC en de Westindische Compagnie. Ze hebben vaak belangrijke nevenfuncties als baljuw, kerkmeester of regent van wees- of armenhuizen.

De familie Van de Poll is één van de regentengeslachten die aan het begin van de 19de eeuw in de adelstand zijn verheven. De naam van het geslacht is waarschijnlijk ontleend aan het middeleeuws goed ‘De Poll’ in Mastwijk, tussen Montfoort en Harmelen. Leden van de Familie Van de Poll bekleedden van oudsher aanzienlijke ambten in het ‘land van Woerden’.

In de loop van de tijd heeft de familie Van de Poll een omvangrijke particuliere kunstcollectie bijeengebracht, die door verbintenissen met de familie Wolters en Quina nog aanzienlijk is uitgebreid. Voor het behoud ervan is in 1935 de Van de Poll-Wolters-Quina Stichting opgericht.

De tentoonstelling Regenten herleven in Museum Willet-Holthuysen toont een selectie van de topstukken uit de verzameling: portretten van de schilder Ferdinand Bol, bijzondere souvenirs van een 17de eeuwse Jeruzalemvaarder, kostbare sieraden van één van de hofdames uit de familie, een unieke schildering op zijde uit Japan. De verschillende documenten uit het familiearchief brengen de verdiensten van de leden van de familie Van de Poll in beeld.
De collectie is rijk en veelzijdig: van zeventiende eeuwse portretten tot prachtig zilverwerk, sieraden, snuisterijen en speelgoed. Dat is de charme van een particuliere collectie:
de bonte verscheidenheid aan voorwerpen met elk een eigen verhaal.