CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Rembrandt bedankt!

Thanks to Rembrandt Exhibition: 16 October 2008 - 9 February 2009

From the museum website, 6 October 2008

To mark the 125th anniversary of the Rembrandt Society (Vereniging Rembrandt) the Rijksmuseum presents an exhibition of some of the finest drawings from the Dutch Golden Age at Amsterdam’s Schiphol Airport. This selection of rarely exhibited Dutch drawings includes work by masters such as Peter Paul Rubens, Antony van Dyck, Jacob van Ruisdael and Rembrandt van Rijn.

Thanks to Rembrandt

From 15 October to 9 February 2009 Rijksmuseum Amsterdam Schiphol presents a selection of major Dutch drawings entitled ‘Thanks to Rembrandt’ The exhibits include work Hendrick Goltzius, Jacques de Gheyn, Peter Paul Rubens, Antony van Dyck, Gerard ter Borch, Rembrandt and Jacob van Ruisdael, as well as four remarkable watercolours by the eighteenth-century Jacob Cats, acquired in 1992. In addition to showcasing some of the finest drawings of the Dutch Golden Age, the exhibition also shows how much the collection of the Rijksmuseum owes to the many private individuals who have joined together over the years under the auspices of the Rembrandt Society.

Rembrandt Society’s 125th anniversary

The Rembrandt Society was founded 125 years ago in an attempt to help preserve the nation‚Äôs artistic heritage. It was prompted by the imminent sale in 1883 of Jacob de Vos‚Äôs collection of drawings. The society succeeded in acquiring a number of sheets for the Rijksmuseum, since when Vereniging Rembrandt‚Äôs mission to improve and increase the nation‚Äôs public collection has continued from strength to strength. The anniversary is marked by an exhibition at the Van Gogh Museum entitled ‘125 Great Loves’, With Support from the Rembrandt Society. The Rijksmuseum is one of the leading lenders for the presentation and pays its own tribute to Vereniging Rembrandt with ‘Thanks to Rembrandt’ at Rijksmuseum Amsterdam Schiphol.

From the museum website, 21 September 2008

Ter gelegenheid van het 125-jarig jubileum van de Vereniging Rembrandt presenteert het Rijksmuseum op de luchthaven Amsterdam Airport Schiphol hoogtepunten uit de tekenkunst van de Gouden Eeuw die met steun van de vereniging verworven zijn. Getoond wordt werk van onder meer Peter Paul Rubens, Antoon van Dijck, Jacob van Ruisdael en Rembrandt van Rijn. Omdat het kwetsbare unieke werken betreft is deze selectie Nederlandse tekeningen zelden voor het publiek te zien.

125 jaar Vereniging Rembrandt

Dit jaar is het 125 jaar geleden dat de Vereniging Rembrandt werd opgericht, een initiatief van particulieren om kunst van belang voor Nederland veilig te stellen. Aanleiding was de veiling van de tekeningenverzameling van Jacob de Vos in 1883. Het lukte om een aantal prachtige bladen voor het Rijksmuseum te verwerven en sindsdien is de rol van de Vereniging Rembrandt om het openbaar kunstbezit te verrijken alleen maar gegroeid.

Het jubileum wordt gevierd met een tentoonstelling in het Van Gogh Museum getiteld ‘125 grote liefdes Met steun van de Vereniging Rembrandt’. Het Rijksmuseum is een van de grote bruikleengevers aan dit evenement en wil met de tentoonstelling Rembrandt bedankt! in het Rijksmuseum Amsterdam Schiphol zelf blijk geven van zijn dankbaarheid ten opzichte van de Vereniging Rembrandt.

Rembrandt bedankt!

In het Rijksmuseum Amsterdam Schiphol is van 16 oktober t/m 12 januari 2009 een reeks belangrijke Nederlandse tekeningen te zien onder de titel Rembrandt bedankt!, waaronder werk van Hendrick Goltzius, Jacques de Gheyn, Peter Paul Rubens, Antoon van Dyck, Gerard ter Borch, Rembrandt en Jacob van Ruisdael. Vier superieure aquarellen van de achttiende-eeuwer Jacob Cats, verworven in 1992, besluiten het geheel.

De tentoonstelling wil niet alleen hoogtepunten uit de tekenkunst van de Gouden Eeuw tonen, maar wil ook laten zien dat het Rijksmuseum bij het opbouwen van zijn verzamelingen veel dank is verschuldigd aan de particulieren die hun krachten hebben gebundeld in de Vereniging Rembrandt.