CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Rembrandt in zwart-wit

Rembrandt in Black and White Exhibition: 26 February - 29 May 2016

Rembrandt was one of the most important Dutch painters and draftsmen of the seventeenth century. In addition to that, he also made masterly etchings. At BOZAR you can see eighty of his original black and white etchings from one and the same art collection. Alongside portraits of beggars and common people, landscapes and nudes, he depicted scenes from daily life and the Old and New Testament. The app which was developed specially for the exhibition enables you to look at the production process and the very smallest details from a whole new perspective.

Information from BOZAR (in Dutch), 14 December 2015

De tentoonstelling Rembrandt in zwart-wit biedt een ruim overzicht van het geëtste oeuvre van Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669). Zo’n 85-tal etsen tonen de verscheidenheid van thema’s: van Bijbelse, mythologische en allegorische taferelen, tot scènes uit het dagelijkse leven, zoals de conversatie tussen twee boeren dat het ‘vinnich kout’ is. Naast landschappen, naakten en portretten, zijn vooral de zelfportretten heel bekend. Enkele meesterwerken in de expo zijn de etsen van de Honderdguldenprent (ca 1648), het zelfportret van Rembrandt leunend op een balustrade (1639), Adam en Eva (1638) of Zicht op Amsterdam (ca 1640-1641).

Het is tot slot ook belangrijk om aan te stippen dat het om originele 17e eeuwse etsen gaat: de meeste afdrukken werden door Rembrandt zelf gemaakt of in zijn atelier vervaardigd. Anders dan bij zijn schilderijen, waar grote delen vaak door leerlingen aangevuld werden, is er bij het etswerk weinig twijfel over wat wel of niet van zijn hand is: een etsplaat is zo klein dat enkel de meester zelf er op werkte.

De etsen zijn allemaal afkomstig uit de privécollectie van de Nederlandse collectioneur Jaap Mulders.

De tentoonstelling wordt georganiseerd in het kader van het Nederlandse Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.