CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Restauratiegeschiedenis

History of conservation Symposium: 18 February 2010

The symposium will explore the study of conservation history in the Netherlands for the first time. Most lectures will be in Dutch, but the afternoon program sees some contributions in English. For the full program please see below.

Information from the organisers, 14 December 2009

Restauratie ontpopt zich de laatste tijd in Europa als een volwaardige academische discipline. In Nederland komt dit o.a. tot uiting door een master- en postinitiële opleiding die sinds 2005 gevestigd is aan de Universiteit van Amsterdam. Er wordt steeds meer onderzoek op het gebied van de restauratie gedaan door restauratoren en onderzoekers zowel van geesteswetenschappelijke als van natuurwetenschappelijke signatuur.
De toenemende reflectie op het vak van restaurator vindt zijn weerslag in het verschijnsel dat steeds meer onderzoekers belangstelling hebben voor de geschiedenis van de restauratie. Soms staan daarin bepaalde restauratiemethoden centraal, soms een hoofdrolspeler of een institutie, dan weer een specifiek restauratieprincipe. Het toenemende belang dat aan deze onderwerpen wordt gehecht, blijkt ook uit het verschijnsel dat steeds meer archieven van restauratoren worden bewaard, overgedragen en ontsloten. Het RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) in Den Haag speelt hierbij een leidende rol.

Op donderdag 18 februari 2010 organiseren het onderzoeksinstituut voor Cultuur en Geschiedenis (ICG) aan de Universiteit van Amsterdam en het RKD samen een symposium rondom de restauratiegeschiedenis in Nederland. In een groot aantal korte lezingen wordt dit brede terrein voor het eerst in de openbaarheid verkend. Aan het einde van de dag is er ruimte voor het trekken van de eerste conclusies en een blik op de toekomst van dit onderzoeksveld.

De voertaal van het symposium is Nederlands. In de middag is er een sectie met Engelstalige bijdragen.

De kosten voor deelname aan dit symposium bedragen € 25 (€ 15 voor studenten), inclusief koffie, thee en lunch. De borrel aan het einde van het programma wordt u aangeboden door de opleiding Conservering & Restauratie van de Universiteit van Amsterdam. U kunt zich inschrijven voor het symposium door een email met uw naam en instelling te sturen aan restauratiegeschiedenis@gmail.com. Indien u student bent vermeldt dan alstublieft het nummer van uw studentkaart. Opgave verplicht tot betaling van de deelnamekosten. U kunt uw bijdrage voorafgaand aan het symposium ter plaatse, bij voorkeur gepast afrekenen.

Na afrekening ontvangt u de symposiuminformatie en een deelnemersbadge.
Wij hopen u op 18 februari in Den Haag te mogen begroeten en zien uit naar een inspirerende gedachtewisseling.

Michiel Franken (RKD)
Frans Grijzenhout (UvA)
Mandy Prins

Programma donderdag 18 februari 2010

Locatie: Aula van het Koninklijke Bibliotheek-complex
Prins Willem-Alexanderhof 5, Den Haag

9.30 -10.00 Ontvangst met koffie, registratie

10.00-10.10 Welkom en opening
Frans Grijzenhout, Universiteit van Amsterdam

10.10-10.30 Restauratiegeschiedenis: theorie en praktijk
Anne van Grevenstein, Universiteit van Amsterdam

10.30-10.50 Het woord van de restaurator: over de interpretatie van
restauratieterminologie in 18de, 19de en vroeg 20ste-eeuwse bronnen

Mireille te Marvelde, Frans Halsmuseum, Haarlem

Koffiepauze

11.30-11.50 Twee eeuwen restaureren in het Mauritshuis: twee case studies
Sabrina Meloni, Mauritshuis, Den Haag

11.50-12.10 Rijksmuseumdirecteur Arthur van Schendel en zijn betekenis voor de restauratie
Mandy Prins, zelfstandig onderzoeker, Amsterdam

12.10-12.30 Restauratiegeschiedenis en archeologie: de biografie van het object
Renske Dooijes, Rijksmuseum voor Oudheden, Leiden

12.30-12.45 Vragen en discussie

Lunch

13.30-13.50 Enkele aspecten van de geschiedenis van de restauratie van glas en keramiek
Isabelle Garachon. Rijksmuseum, Amsterdam

13.50-14.10 Jan Kalff en het authenticiteitsprincipe in de monumentenzorg
Gabri van Tussenbroek, Bureau Monumenten & Archeologie, Amsterdam

14.10-14.30 Vastleggen voor de toekomst: kunstenaars over het behoud van hun werk
Hans Janssen, Gemeentemuseum, Den Haag

14.30-14.50 Vragen en discussie

Theepauze

15.15-15.35 From caretaker to restorer: the early practice of J.C. Traas (1898-1984) in context
Ella Hendriks, Van Goghmuseum, Amsterdam

15.35-16.05 The history of the collection and conservation in the Kunsthistorisches Museum: a brief overview of research activities
Elke Oberthaler, Kunsthistorisches Museum, Wenen

16.05-16.25 Reassessing conservation methods: long term experiments and the history of conservation science
Norman Tennent, Universiteit van Amsterdam

16.25-17.00 Algemene discussie

17.00-18.00 Borrel

De aula van het Koninklijke Bibliotheek-complex bevindt zich op de eerste verdieping. Het KB-complex ligt direct naast station Den Haag Centraal. U neemt de zij-uitgang bij spoor 12 en loopt rechtdoor naar de ingang van het KB-complex. In de directe omgeving van dit complex is nauwelijks parkeerruimte te vinden.
Routebeschrijving: http://www.kb.nl/hpd/wegwijzer/plattegrond.html

Dit symposium is mede mogelijk gemaakt dankzij het Instituut voor Cultuur en Geschiedenis en de Opleiding Conservering & Restauratie van de Universiteit van Amsterdam en het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie.