CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Rewind: de verbeelding van het verleden van Gerard de Lairesse tot Brad Pitt

Rewind: the depiction of the past from Gerard de Lairesse to Brad Pitt Exhibition: 13 October 2012 - 1 January 2014

The exhibition pairs 17th and 18th-century history paintings with stills from modern movies, showing that many of the artistic rules that 17th and 18th century artists worked by still apply today.


Information from the museum’s press release

Met de tentoonstelling Rewind: verbeelding van het verleden van Gerard de Lairesse tot Brad Pitt laat het museum zien hoe de traditie van het 17de eeuwse historiestuk voortleeft in de cinema, door 17de-eeuwse historiestukken te combineren met stills uit hedendaagse spektakelfilms.

Historiestuk versus cinema

Ordonnantie, Attitude en Affecten.Termen waar je niet direct aan denkt bij de actiescènes met Brad Pitt in Troy. Toch zijn het deze begrippen, afkomstig uit het ‘Schilder-Boeck’ van Karel van Mander (1604), die de hedendaagse cinematografie bepalen. Schikking van de figuren (ordonnantie), lichaamshouding (attitude) en het uitdrukken van emoties (affecten), liggen ten grondslag aan de beeldtaal van de moderne Hollywoodproducties. Deze ‘succesformule’ van Van Mander dient vandaag de dag hetzelfde doel als in de 17de eeuw: het verhaal en de emoties zo levendig mogelijk overbrengen. In de tentoonstelling Rewind. De verbeelding van het verleden van Gerard de Lairesse tot Brad Pitt laat curator Maaike Roozenburg zien hoe de formule van Van Mander zowel in historiestukken als in de hedendaagse film wordt toegepast. Roozenburg doet dat aan de hand van historiestukken uit het Mauritshuis en Rijksmuseum Twenthe en levensgrote filmbeelden uit Hollywoodfilms als Troy (2004).