CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

RKD onderzoek

Research at the Netherlands Institute for Art History Symposium: 1 February 2008

The associates of the Netherlands Institute for Art History (RKD) engage in many forms of art-historical research. They work on dissertations, books and articles of their own; they study and publish the RKD collections; they participate in projects with other institutions. On 1 February 2008, concluding the year-long celebration of the 75th anniversary of the founding of the RKD on 1 February 1932, five associates will give presentations on their current art-historical work. The lectures are in Dutch. Advance registration is required.

¨RKDonderzoek¨

Op vrijdag 1 februari 2008 organiseert het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD) een lezingenmiddag gewijd aan onderzoeksprojecten met een duidelijk RKD-stempel. Deze projecten variëren van promotieonderzoek door individuele medewerkers tot participatie in grotere onderzoeksprojecten opgezet in samenwerking met andere instellingen. In een vijftal lezingen zullen aspecten van het verrichte onderzoek aan bod komen.

Sinds de opening van het RKD op 1 februari 1932 is het verrichten van wetenschappelijk onderzoek gaandeweg uitgegroeid tot een van de kernactiviteiten van het RKD, naast het verzamelen, ontsluiten, beheren en beschikbaar stellen van kunsthistorische documentatie en archivalia. Het 75-jarige bestaan van de instelling, waarvan de viering met deze lezingenmiddag wordt afgesloten, vormt een gepast moment deze belangrijke taak onder de aandacht te brengen.

Programma:

13.00u Ontvangst met koffie

13.25u Welkomstwoord

13.30u Rudi Ekkart, Inleiding

13.40u Edwin Buijsen, De ‘sprekende’ schilderijen van Adriaen van de Venne

14.10u Fred Meijer, Jan Davidsz. de Heem: reconstructie van zijn oeuvre na 1655

14.40u Discussie

14.55u Pauze met koffie en thee

15.15u Richard Harmanni, Bedrukte papieren als alternatief voor decoratieve schilderkunst

15.45u Mayken Jonkman, ‘Daar werkt hij temidden van bekoorlijke eigenaardigheden’. De inrichting van het negentiende-eeuwse kunstenaarsatelier

16.15u Jacqueline de Raad, Over het maken van een oeuvrecatalogus: de schilderijen van Jan Sluijters

16.45u Discussie

17.00u Afsluiting en borrel

Voor meer informatie over de lezingen zie ommezijde en www.rkd.nl onder Wetenschappelijke activiteiten.

Locatie:

Aula van de Koninklijke Bibliotheek, Prins Willem-Alexanderhof 5, Den Haag.

Deelname:

Deelname aan de lezingenmiddag is gratis. U kunt zich inschrijven per e-mail of door bijgaande inschrijfstrook in te vullen en uiterlijk 25 januari 2008 te retourneren per post, fax of aan de entreebalie van het RKD. In verband met de beperkte capaciteit van de aula is het raadzaam u tijdig op te geven.

Graag neem ik deel aan de lezingenmiddag RKDonderzoek.

Naam:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Instelling (indien van toepassing):………………………………………………………………………………………………………………….

Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

E-mail:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Stichting RKD § postbus 90418 § 2509 LK Den Haag § e-mail: symposium@rkd.nl § fax: 070 3339789