CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Romantische aquarellen

Romantic aquarels Exhibition: 9 February - 4 May 2003

From the museum press release

Zo’n zestig tekeningen uit de eigen collectie van Teylers Museum geven een beeld van de Romantische stroming die tussen 1820 en 1870 menig Nederlands kunstenaar inspireerde, in de tentoonstelling Romantische aquarellen, van 9 februari t/m 4 mei. De Romantiek was een reactie op het classicisme, op de redelijkheid van de Verlichting en de verschrikkingen van de Napoleontische oorlogen. Romantici hechtten aan gevoel en nostalgie; spontaniteit en een terugkeer naar de “ware natuur” vonden zij belangrijker dan ideale proporties en klassieke regelmaat.

De collectie van Teylers Museum bevat een groot aantal zeer gevarieerde werken uit de Romantiek (1820-1870). De tentoonstelling Romantische aquarellen presenteert ruim zestig aquarellen en tekeningen van Nederlandse en buitenlandse kunstenaars uit die tijd. De meeste werken zijn van groot formaat en rijk van kleur.

De kunstenaars hechten aan nostalgie en grijpen met veel gevoel terug naar vervlogen tijden. Er wordt gezocht naar een vrije manier van schilderen, zonder de strenge regels en proporties. Omdat de aquarelverf in gedroogde vorm in blokjes beschikbaar is, wordt het makkelijker voor de kunstenaars om in de natuur ter plekke met aquarel te schilderen. Landschappen, stads- en riviergezichten zijn dan ook favoriete thema’s. In de tentoonstelling zijn ook zeestukken, stillevens, historische taferelen, figuurstudies en een enkel portret te bewonderen.

De Nederlandse variant van de romantiek is sterk teruggrijpend op het verleden van de Gouden Eeuw en komt tot uiting in de fraaie aquarellen en tekeningen van kunstenaars als Koekkoek, Verschuur, Bosboom, Schelfhout en Springer. Nederlandse kunstenaars worden beïnvloed door kunstenaars uit hun buurlanden, maar ontwikkelen een bescheiden variant. De meer uitgesproken romantische werken zijn van de hand van buitenlandse kunstenaars als Belg Madou, de Fransen Villeret, Cassagne en Francia en de Zwitser Calame.