CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Rond en om Rembrandt: Hollandse prenten uit de Gouden Eeuw

About and around Rembrandt: Dutch prints of the Golden Age Exhibition: 26 November 2006 - 25 February 2007

From the museum website

2006 marks the 400th birthday of Rembrandt van Rijn in Leiden. This will be celebrated in the Arentshuis in Bruges with an exhibition of prints by Rembrandt and his contemporaries from the Steinmetz print room of the Bruges museums. John Steinmetz donated his vast print collection to the city of Bruges in 1863. It included about 130 etchings by Rembrandt, representing nearly half of Rembrandt’s oeuvre as an etcher.

In 2006 is het 400 jaar geleden dat Rembrandt van Rijn in Leiden het levenslicht zag. Dit vormt de aanleiding voor een jaar lang aandacht voor deze Hollandse grootmeester. Ook in het Brugse Arentshuis wordt de kunstenaar momenteel gevierd. Rond en om Rembrandt toont grafiek van Rembrandt en zijn tijdgenoten uit het Steinmetz-prentenkabinet van de Brugse musea.

Jonh Steinmetz bezat een gigantische prentencollectie, die hij in 1863 aan de Stad Brugge schonk. De collectie omvat ca. 130-tal Rembrandt-etsen. In totaal vervaardigde de kunstenaar -naast een omvangrijk oeuvre van schilderijen en tekeningen- ca. 290 prenten. Een groot aandeel bevindt zich dus in Brugge….

Rembrandts grafiek

De grafische scheppingsperiode van deze meester strekt zich uit van zijn jeugd in Leiden tot de late periode in Amsterdam. Hoewel hij niet als graveur maar als schilder was opgeleid, vormden de grafische technieken voor geen enkele andere kunstenaar van zijn tijd een zo uitgestrekt experimenteel domein. In zijn grafische oeuvre wijdde hij zich aan de meest uiteenlopende genres: religieuze taferelen, genretaferelen, portretten, landschappen, naakten, allegorieën en schets -en studiebladen.

De tentoonstelling Rond en om Rembrandt schenkt aan de hand van een selectie van een 60-tal prenten ook aandacht aan Rembrandts tijdgenoten, die getoond worden in de tweede zaal.

Infotel

+32 50 448 712