CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Rubens, Holbein en de Dodendans: rond de aankoop van een tekenboek

Rubens, Holbein and the Dance of Death: on the acquisition of a drawing book Exhibition: 8 April - 12 June 2000

From the website of Antwerpen Open, 25 February 2009

Op 8 april 2000 opende het Rubenshuis nieuwe stijl, met Van Dyckmedewerker Carl Depauw als kersvers conservator, een tentoonstelling. Tot 12 juni werd rond de aankoop door de stedelijke musea van één van de eerste schetsboekjes van Rubens, een tentoonstelling opengesteld. Het publiek kon – opnieuw – kennismaken met een kwaliteitsvolle én verfrissende tentoonstelling van onze zeventiende eeuwse meesterschilder.

ANTWERPEN OPEN was van meet af aan gevraagd mee in te staan voor de promotionele ondersteuning. Een en ander past ook in het beleid om de deskundigheid, in dit geval op het gebied van promotie en communicatie, ten dienste te blijven stellen van de Stad Antwerpen.

Deze tentoonstelling Rubens, Holbein en de Dodendans: rond de aankoop van een tekenboek toonde Rubens’ jeugdtekenboek, een album met jeugdtekeningen, naar aanleiding van de aankoop door de stad Antwerpen. Het gaat om 42 pentekeningen door Rubens vervaardigd naar de houtsneden met de Dodendans. Deze satirische prentenreeks werd ontworpen door Hans Holbein II (1497/98 – 1543) en in het hout gesneden door de alfabetsnijder Hans Lützelberger. Het is niet altijd duidelijk geweest dat het om tekeningen van Rubens ging, want vorige bezitters plaatsten het afwisselend op naam van Hans Holbein II of Jan Boeckhorst. De pentekeningen zijn waarschijnlijk kort na hu ontstaan met veel zorg in een album ingebonden. Na heel wat omzwervingen en koesteringen door talloze eigenaars wordt dat nu bewaard in het Stedelijk Prentenkabinet.

Publication

Beelden van de dood: Rubens kopieert Holbein
Kristin Lohse Belkin, Carl Depauw and Michael Kwakkelstein
Catalogue of an exhibition held in 2000 in Antwerp (Rubenshuis)
140 pp.
Ghent (Snoeck-Ducaju) and Antwerp (Rubenshuis) 2000
ISBN 90-5349-319-0

Follow-up event

Publication in March 2009 of volume by Kristin Belkin in Corpus Rubenianum Ludwig Burchard on Rubens’s drawings after Old Masters, with attendant exhibition in the Rubenshuis.