CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Rubens, Van Dyck, Jordaens. Złoty wiek malarstwa flamandzkiego 1608-1678: obrazy z muzeów Wiednia i Kassel oraz ze zbiorów polskich

Rubens, van Dyck, Jordaens: paintings by great and minor Flemish masters, 1608 to 1678, from Vienna, Kassel and Polish collections Exhibition: 6 November - 30 December 2007

 

See appeal by curator Hanna Benesz for help in attributing and identifying the subject of one of the star displays in the exhibition: http://codart.nl/news/238/

Jan Davidsz. de Heem, Chalice in flowered niche, 1648. Vienna, Kunsthistorisches Museum

Jan Davidsz. de Heem (1606-1683/84), Chalice in flowered niche, 1648
Vienna, Kunsthistorisches Museum

Curators

Antoni Ziemba
Hanna Benesz
with the collaboration of
Maciej Monkiewicz, Muzeum Narodowe, Warsaw
Beata Purc-Stępniak, Muzeum Narodowe, Gdańsk

Museum information

The exhibition Flemish painting of the Age of Rubens, Van Dyck, Jordaens, 1608-1678 opens in the Muzeum Narodowe in Warsaw on November 5th. The display, featuring 83 paintings, is organized by National Museums in Warsaw and Gdańsk, with a cooperation of three institutions from abroad: the Kunsthistorisches Museum and the Gemäldegalerie der Akademie der bildenden Künste in Vienna and the Gemäldegalerie Alte Meister, Museumlandschaft Hessen, Kassel. There are also precious loans from numerous other Polish collections: National Museums in Poznań, Wrocław and Cracow, Museum Palace at Wilanów, the Princes Czartoryski Museum and the Royal Castle in Cracow as well as the Royal Castle in Warsaw. Thanks to these rich contributions the exhibition creates a good opportunity to get acquainted with the most valuable part of Flemish baroque paintings from Polish collections – not very well known but worth recognition.

Flemish baroque painting is characterized by an extraordinary wealth. Sublime pathos and heroic formula coexist here with realistic and illusionistic tendencies in rendering human figures and objects in the scenes of everyday life. Sensuality, vital power, unprecedented exuberance of forms of nature and of the human world represent the main features of this school of painting. Flemish painting, however, does not merely seek the “feast for the eye” but also teaches a philosophical, moral and religious lesson, interweaving symbolical contents into the represented motives, in conformity with the neo-stoical, humanistic ethics and the ideology of the Counter Reformation theologians. These formal and ideological characteristics are present in an equal degree in each kind of the Flemish painting from religious, mythological, allegorical and historical themes, known under a common name of the “History” (storia) which – together with portraits – represent an official trend in art, to the minor genres, or specializations such as landscape, still life, representations of animals or scenes of everyday life.

Our exhibition is arranged according to this division of specific genres. It comprises following sections:

I. Big and small histories – the painting of storia, where religious, allegorical and mythological paintings are shown.

II. Official and private portraits, where examples of representative court likenesses and less formalized family and collectors’ portraits as well as genre portraits are demonstrated.

III. Triumph of senses: mythological and genre scenes, where we juxtapose paintings with bacchanalian or pastoral subjects with pictures relating these mythological representations to the idealized vision of the country life in the seventeenth century Netherlands.

IV. Kingdom of Flora and Ceres – the moral lesson of Nature: flowers and fruit, where we present the heyday of the still life painting, above all the kind showing flowers and fruit in full splendor of their forms and colors, but also conveying a distinct religious, moral or philosophical message.

V. Picturesque Nature – landscape painting, where we show various Flemish visions of nature: wild, untamed and dangerous but also the cultivated one, subdued to human actions (park landscapes) and finally – picturesque, uncommon, fascinating in rich pictorial effects of their rendering.

VI. Splendid world of animals, where the fascination of Flemish masters with vitality and colorfulness of both – wild and domesticated – birds and animals is demonstrated in paintings such as Bird Concerts, Pantries, Hunting Trophies and Hunting Scenes.

The exhibition closes with a separate section:

VII. Cabinet painting, presenting a specific Netherlandish type of collector’s picture, showing elegant landscapes with a history, still lives, architectural interiors and above all the “low life” scenes illustrating episodes from the life of common people, peasants or plebeians – brutal in their drastic naturalism, but extremely spectacular from the artistic point of view.

 

From the website of the National Museum in Warsaw

Wystawa ma być głównym wydarzeniem artystycznym w Muzeum Narodowym i w Polsce w 2007 roku. Pokazane zostaną na niej wybitne dzieła malarzy flamandzkich ze zbiorów Kunsthistorisches Museum i Gemäldegalerie der Akademie w Wiedniu, Staatliche Museen w Kassel oraz czołowych muzeów polskich. Liczba eksponatów wynosi 83 obrazy (w tym 6 obrazów Rubensa, 4 van Dycka, 4 Jordaensa). Taki zestaw gwarantuje bardzo efektowny zestaw obrazów, mający stanowić bogatą i kompletną panoramę barokowego malarstwa Flandrii czasów Rubensa.

Wystawa Złoty wiek malarstwa flamandzkiego. Rubens, Van Dyck, Jordaens. 1608-1678 będzie pierwszą w Muzeum Narodowym w Warszawie prezentacją tej wielkiej i atrakcyjnej wizualnie szkoły malarskiej, którą cechuje realizm, zmysłowość i bujna radość życia, wyrażające się w ogromnej różnorodności tematyki, dynamizmie kompozycji, nasyconej gamie barw i brawurowej fakturze malarskiej.

Zaprezentowane zostaną dzieła Petera Paula Rubensa i innych nie mniej słynnych mistrzów tej szkoły: Antona van Dycka, Jacoba Jordaensa, Davida Teniersa, Fransa Snydersa, Jana Fyta. Obejmie 83 przykłady portretu, malarstwa religijnego, mitologicznego i alegorycznego, scen rodzajowych, pejzażu i martwej natury ze zbiorów muzeów polskich i wiedeńskich. Obok dużych, reprezentacyjnych kompozycji o wyraźnym wpływie Rubensa, zaprezentowany będzie też zespół mniejszych obrazów gabinetowych, poszukiwanych i cenionych tak przez dawnych jak i współczesnych kolekcjonerów. Wystawa organizowana jest we współpracy z Muzeum Narodowym w Gdańsku oraz instytucjami wiedeńskimi – Kunsthistorisches Museum oraz Gemäldegalerie der Akademie der bildenden Künste, które udostępniają łącznie kilkanaście wybitnych dzieł Rubensa, van Dycka i innych wielkich mistrzów flamandzkich.

Będzie to niezwykła wystawa, jaka nie miała miejsca w dotychczasowej historii muzeów polskich (wystawa malarstwa flamandzkiego w Zamku Królewskim Antwerpia Złotego Wieku w 1999 roku nie była pełnym przeglądem twórczości najwybitniejszych artystów flamandzkich).

W malarstwie flamandzkim tendencje epoki baroku znalazły swe najpełniejsze odbicie. Malarstwo to cechowała swobodna, często dynamiczna kompozycja i bogata paleta barw, ogromna różnorodność tematyki, realizm, zmysłowość i afirmacja życia. W XVII w. doszło tu do spojenia tendencji italianizujących, obecnych od dawna w sztuce niderlandzkiej, z nurtami rodzimymi. Kulminację tego procesu stanowi twórczość genialnego Petera Paula Rubensa (1577-1640), największego malarza flamandzkiego i jednego z najwybitniejszych przedstawicieli europejskiego baroku. Zespolił on zdobycze włoskie z tradycją flamandzką i przetworzył w spójny styl, pełen malowniczości, rozmachu i dynamiki. Sztuka ta zyskała ogromny aplauz jako oficjalny środek oddziaływania, zarówno absolutystycznej władzy regentów habsburskich jak i Kościoła rozwijającego program potrydenckiej odnowy. Rubens uprawiał wszystkie niemal gatunki malarstwa, a wpływ jego był decydujący na całokształt barokowej sztuki flamandzkiej. Wyraźnie jest on widoczny w dziełach eksponowanych na projektowanej wystawie.

Jednak nie tylko Rubens będzie bohaterem tej wystawy. Zostaną w niej zaprezentowani również inni, nie mniej słynni wielcy mistrzowie malarstwa europejskiego: np. Anton van Dyck, Jacob Jordaens, David Teniers, Frans Snyders, Jan Fyt, Jan de Heem. Przedstawimy na niej okazałe „historie” religijne i mitologiczne oraz alegorie – razem tworzące malarstwo tzw. „wielkich tematów”. Ukażemy splendor reprezentacyjnych portretów i psychologiczną głębię portretów rodzinnych i prywatnych, malowanych przez van Dycka i innych mistrzów. Widzowie zobaczą, jak w twórczości Jordaensa i innych mistrzów wzniosłe tematy mitologiczne czy pastoralne uzyskują rodzajowe ujęcie, mające podbijać serca zwykłych, prostych ludzi z gminu. Kolejne działy wystawy ukażą wspaniałość zmysłowo oddanych bukietów kwiatów i owoców we flamandzkich martwych naturach Jana de Heema i innych mistrzów oraz iluzję w przedstawieniach polowań i martwych naturach z myśliwskimi trofeami (np. autorstwa Fransa Snydersa i Paula de Vosa). Wzniosłość a zarazem realizm okazałych pejzaży flamandzkich będzie tematem działu, w którym zobaczymy m.in. dzieła Rubensa, Wildensa i Teniersa. Następny dział poświęcony będzie scenom rodzajowym, które z niebywałą żywiołowością i charakterystycznym komizmem ukazują barwne i malownicze życie gminu, chłopów, Cyganów (Teniers i in.).

Related events