CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Schilderij, commode en drinkhoorn: kunstnijverheid in het museum, didactiek of esthetiek?

Painting, dresser and drinking horn: applied art in the museum, education or esthetics? Symposium: 16 November 2007

Organizers

Ottema-Kingma Stichting, Leeuwarden
Department of Art History, Radboud University, Nijmegen
Onderzoeksschool Kunstgeschiedenis, Utrecht

The first Nanne Ottema Lecture, to be held annually, will be delivered in Leeuwarden on 17 November 2007 by the professor of applied arts and crafts at the Radboud University, Nijmegen, Peter Fuhring. The chair he holds was instituted by the Ottema-Kingma Foundation in 2005. Following the lecture, a symposium on the relation between applied and fine arts in the museum will be held.

From the website of the Ottema-Kingma Foundation


Nanne Ottema Lezing 2007
Schilderij, commode en drinkhoorn
Kunstnijverheid in het museum: didactiek of esthetiek?

Op vrijdag 16 november 2007 vindt in Leeuwarden de eerste Nanne Ottema Lezing plaats. Thema is de plaats van kunstnijverheid in musea. Aan de lezing is een symposium gekoppeld waarin met een aantal prominente sprekers nader op het onderwerp wordt ingegaan.

De jaarlijks terugkerende Nanne Ottema Lezing dankt haar bestaansrecht aan de bijzondere leerstoel voor de Toegepaste Kunsten en Kunstnijverheid, die twee jaar geleden door de Ottema-Kingma Stichting werd ingesteld aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Wereldwijd, en niet in de minste plaats in Nederland, worden momenteel tal van kunstmusea hernieuwd. Verbouwingen en herinrichtingen roepen allerlei vragen op ten aanzien van de functie van musea. Deze vragen worden ondermeer ingegeven door het feit dat zowel de professionele als publieke belangstelling sterk aan het veranderen zijn.

Eén van de meest besproken kwesties is hoe Kunst met een grote K (zoals schilderijen en beeldhouwwerken) zich tot de kunstnijverheid (bijvoorbeeld keramiek, meubels, glas en zilver) verhoudt. Musea worstelen met talloze vragen. Zijn Kunst en kunstnijverheid elkaars tegenpolen? Moeten Kunst en kunstnijverheid geïntegreerd of juist gescheiden van elkaar worden getoond? Moet het één esthetisch en het ander cultuurhistorisch worden benaderd en gepresenteerd? Speelt de focus op het trekken van grote bezoekersaantallen, hetgeen ten koste kan gaan van de inhoud, hierbij een rol?

Het is opvallend dat de visies uiteenlopen. Zo zal de herinrichting van het Rijksmuseum een duidelijk verschil met de oude presentatie laten zien. Waar vroeger de schilderkunst en kunstnijverheid gescheiden werden getoond wordt in de herinrichting gekozen voor een gemengde opstelling van schilder- en beeldhouwkunst met topstukken kunstnijverheid. Andere musea kiezen juist uitdrukkelijk voor een strikt gescheiden presentatie.

Ook voor het nieuw te bouwen Fries Museum is het onderwerp actueel. Het maken van een keuze voor de wijze van inrichten is gewaar geen gemakkelijke opgave voor dit museum, zeker als bedacht wordt dat het aantal stukken kunstnijverheid een heel groot deel vormt binnen de totale collectie. Dit betekent namelijk dat per definitie slechts een selectie kan worden getoond, hetgeen vooral smaakmakers zullen zijn. De rest van de collectie, die zich in depot bevindt, is dan ondermeer voor onderzoek raadpleegbaar via internet.

Prof. Dr. Peter Fuhring, die als eerste bijzonder hoogleraar deze leerstoel bekleedt, zal in de eerste Nanne Ottema Lezing de veranderende plaats van kunstnijverheid in musea in internationaal perspectief plaatsen. Hierna geven achtereenvolgens dr. Ronald de Leeuw (hoofddirecteur Rijksmuseum Amsterdam), prof. dr. Titus M. Eliëns (hoofd collecties Gemeentemuseum Den Haag), Véronique Vandekerchove (conservator Stedelijke Musea Leuven) en drs. Cees van ’t Veen (directeur Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof) hun visie op het onderwerp en de keuzes die in ‘hun’ musea zijn of worden gemaakt. Hierna volgt een paneldiscussie (met prof. dr. C. Willemijn Fock, prof. dr. Gerard Rooijakkers en prof. dr. Jos Koldeweij) onder leiding drs. Peter Schoon, directeur van het Dordrechts Museum.

De Nanne Ottema Lezing en het daaraan gekoppelde symposium wordt georganiseerd door de Ottema-Kingma Stichting in samenwerking met de Afdeling Kunstgeschiedenis van Radboud Universiteit Nijmegen en de Onderzoekschool Kunstgeschiedenis.

Datum: vrijdag 16 november 2007
Plaats: Auditorium Christelijke Hogeschool Nederland (CHN)
Rengerslaan 8, Leeuwarden
Aanmelden: U kunt zich hier aanmelden.
Graag ontvangen wij uw aanmelding voor vrijdag 22 oktober aanstaande! Wij sturen u dan tijdig uw bevestiging voor deze activiteit. Registratie van de aanmeldingen geschiedt in volgorde van binnenkomst.

Samen met de bevestiging ontvangt u een routebeschrijving met parkeeraanwijzingen.
Kosten: € 25,- contante betaling (incl. publicatie NANNE OTTEMA LEZING)
Inlichtingen: Voor vragen kunt u contact opnemen met het Congres & Evementenbureau CHN Meeting-U, telefoon (058)2441521; vragen naar Rinath Siderius (e-mail: meeting-u@chn.nl)
Programma
Dagvoorzitter: prof. dr. Volker Manuth
10.00 Ontvangst gasten
10.50 Opening
mr. Douwe de Vries
11.00 Nanne Ottema Lezing:
Kunstnijverheid in het museum, het internationale perspectief
prof. dr. Peter Fuhring
12.00 Lunch
13.30 Tussen kunst en geschiedenis: kunstnijverheid in Het Nieuwe Rijksmuseum
dr. Ronald de Leeuw
14.00 Kunst en kunstnijverheid in het Gemeentemuseum Den Haag
prof. dr. Titus M. Eliëns
14.30 Het verhaal van Leuven vanuit de kunst
mw. Véronique Vandekerchove
15.00 Theepauze
15.30 Denken over het nieuwe Fries Museum
drs. Cees van ’t Veen
16.00 Forumdiscussie onder leiding van drs. Peter Schoon
met de sprekers, de zaal en een forum bestaande uit:
prof. dr. C. Willemijn Fock
prof. dr. Gerard Rooijakkers
prof. dr. Jos Koldeweij
17.15 Afsluiting
mr. Douwe de Vries

Aansluitend borrel

SPREKERS & FORUMLEDEN

Prof. dr. Titus M. Eliëns
Hoofd collecties Gemeentemuseum Den Haag / hoogleraar Universiteit Leiden

Prof. dr. C. Willemijn Fock
Emeritus hoogleraar Universiteit van Leiden

Prof. dr. Peter Fuhring
Ottema-Kingma leerstoel, Radboud Universiteit Nijmegen

Prof. dr. Jos Koldeweij
Radboud Universiteit Nijmegen

Dr. Ronald de Leeuw
Hoofddirecteur Rijksmuseum Amsterdam

Prof. dr. Volker Manuth
Radboud Universiteit Nijmegen

Prof. dr. Gerard Rooijakkers
P.C. Meertensinstituut / Universiteit van Amsterdam

Drs. Peter Schoon
Directeur Het Dordrechts Museum

Mw Veronique Vandekerchove
Conservator Stedelijke Musea Leuven

Drs. Cees van ’t Veen
Voorzitter raad van bestuur Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof

Mr. Douwe de Vries
Voorzitter Ottema-Kingma Stichting