CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Slangen, tulpen en skeletten: de representatie van natuur in de Gouden Eeuw

Snakes, tulips and skeletons: the representation of nature in the Golden Age Symposium: 29 November 2007

Information from the organizers

De Werkgroep Visuele Cultuur presenteert de Visuele Salon, een platform waar onderzoekers op het terrein van visuele cultuur nieuwe inzichten presenteren en in een informele sfeer op een inspirerende plek met elkaar in discussie treden. Op de as. najaarsbijeenkomst zullen Bert van der Roemer, Eric Jorink, Doug Hildebrecht en Anne Goldgar mede aan de hand van originale bronnen een nieuwe blik werpen op de verbeelding van platen, dieren en het menselijk lichaam in de vroegmoderne tijd.

wanneer: Donderdag 29 november, 14-17 uur

waar: Bijzondere Collecties UvA, Oude Turfmarkt 129, Amsterdam

zie voor meer informatie www.visuelecultuur.nl

Drs. Erik van Tuijn | Secretaris | Onderzoekschool Kunstgeschiedenis | Universiteit Utrecht | Kromme Nieuwegracht 29 | Kamer 1.44 | 3512 HD Utrecht
| T. 030 253 6262 | F. 030 253 6167

| Erik.vanTuijn@let.uu.nl |
www.onderzoekschoolkunstgeschiedenis.nl | Aanwezig op maandag en donderdag