CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Stichting Victor I: De brand van Troje door Lambert Suavius, ca. 1550

Victor Foundation I: The burning of Troy by Lambert Suavius, ca. 1550 Exhibition: 12 December 2003 - 18 April 2004

From the museum website

Stichting Victor I: De brand van Troje door Lambert Suavius, ca. 1550 is de eerste van een serie van zes kleine exposities waarin steeds een of meer schilderijen uit de collectie oude schilderkunst van het Centraal Museum centraal staan. Aanleiding voor de serie is een grote subsidie voor restauratie en materieeltechnisch onderzoek, verstrekt door Stichting Victor. In totaal zullen 14 schilderijen worden onderzocht en gerestaureerd. Ze zijn alle afkomstig uit de kerncollectie van het Centraal Museum. Een deel behoort tot de groep Jan van Scorel en tijdgenoten, een ander deel is geschilderd door of toegeschreven aan Hendrick ter Brugghen en de andere Utrechtse Caravaggisten.

In elke tentoonstelling wordt een kunsthistorisch vraagstuk aan de orde gesteld, en zal worden geprobeerd de bezoeker inzage te geven in de gebruikte onderzoeksmethoden om dit vraagstuk al dan niet op te lossen. Veelal wordt hierbij gebruik gemaakt va technisch onderzoeksmateriaal zoals infraroodreflectogrammontages en röntgenfoto’s. Wanneer de restauraties en het onderzoek in 2007 zullen zijn voltooid, worden de resultaten ervan vastgelegd in twee publicaties die zullen verschijnen in de Agnietenreeks van het Centraal Museum.