CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Stichting Victor II: De berouwvolle Petrus door Hendrick ter Brugghen? 161[6]

Victor Foundation II: The repentant St. Peter by Hendrick ter Brugghen? 161[6] Exhibition: 28 August 2004 - 2 January 2005

Ter Brugghen, The repentant St. Peter
Ter Brugghen, The repentant St. Peter

Bloemaert, Hendrick, toegeschreven
Biddende Petrus 1630-1650
olieverf op doek ; 79.2cm x 66cm
Collectie Centraal Museum, Utrecht; inv.nr. 2567
Photo copyright Centraal Museum, Utrecht /Ernst Moritz 2004

Rechts: röntgenopname van hetzelfde schilderij

From the museum website

‘De berouwvolle Petrus’ werd mogelijk vervaardigd door de Utrechtse caravaggist Hendrick Ter Brugghen. Vanaf het moment dat het werk in 1938 door een erfenis boven water kwam, braken de discussies over de toeschrijving van het schilderij los. Kenners beweerden bij hoog en bij laag dat zij in details als de geschilderde sleutelbos of de gelaatstrekken van de oude Petrus de virtuositeit van de nog jonge Ter Brugghen herkenden. Andere deskundigen meenden daarentegen dat de details ‘niet expressief genoeg’ weergegeven zouden zijn voor een Ter Brugghen. Ook de signatuur van het schilderij leidde tot verdeeldheid onder de kenners.

Kunsthistorische onderzoek
Door de restauratie, materieel-technisch onderzoek en nauwlettende vergelijkingen met andere werken van Ter Brugghen kwamen nieuwe feiten aan het licht. In de tentoonstelling is het hele onderzoek te volgen, worden alle vóórs en tegens uitgelicht. Zo krijgt de bezoeker een beeld van de verschillende aspecten van kunsthistorisch onderzoek. Bij de tentoonstelling verschijnt een geïllustreerde brochure (€2,50) met de begeleidende teksten.

Stichting Victor
De tentoonstelling is de tweede in een serie van zes kleine exposities waarin steeds één of meer schilderijen uit de collectie oude schilderkunst van het Centraal Museum centraal staan. Aanleiding voor de serie is een grote subsidie voor restauratie en materieel-technisch onderzoek, verstrekt door Stichting Victor Heiloo. In totaal worden 14 schilderijen onderzocht en gerestaureerd. Een deel daarvan is werk van Jan van Scorel en tijdgenoten, een ander deel is geschilderd door of toegeschreven aan Hendrick ter Brugghen en andere Utrechtse caravaggisten.

Infrarood en röntgen
In elke tentoonstelling wordt een kunsthistorisch vraagstuk aan de orde gesteld en krijgt de bezoeker inzage in de onderzoeksmethoden. Bij het onderzoek wordt onder andere gebruik gemaakt van infraroodreflectogrammontages en röntgenfoto’s. Na voltooiing van het onderzoek en de restauraties in 2007 worden de resultaten vastgelegd in twee publicaties die verschijnen in de Agnietenreeks.