CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Stichting Victor III: De prediking van Johannes de Doper door Lambert Sustris, 1530/35

Victor Foundation III: The preaching of John the Baptist by Lambert Sustris, 1530/35 Exhibition: 5 February - 1 May 2005

Lambert Sustris, The preaching of John the Baptist, ca. 1530-35. Utrecht, Centraal Museum

Lambert Sustris, Prediking van Johannes de Doper, 1530/35

Museum press release, 26 January 2005

Vanaf 5 februari 2005 is in projectkamer 2 van het Centraal Museum de presentatie Stichting Victor III: De Prediking van Johannes de Doper door Lambert Sustris 1530/35 te zien. In Stichting Victor III worden twee gerestaureerde schilderijen uit de groep rondom Jan van Scorel voor het eerst sinds decennia aan het publiek getoond: De prediking van Johannes de Doper en het Drieluik van de familie De Visscher van der Gheer.

Lambert Sustris

De Amsterdamse schilder Lambert Sustris werd omstreeks 1515 geboren, en werkte in onder andere Rome, Venetië en Padua. Sustris maakte vooral naam als schilder van landschappen. Kenmerkend voor zijn stijl zijn de klassieke elegantie van de figuren en de wijze waarop zij als groepjes in het landschap zijn geplaatst. Omdat zijn vroege werk sterke overeenkomsten vertoont met het werk van Jan van Scorel, wordt aangenomen dat hij één van diens leerlingen is geweest. De prediking van Johannes de Doper, jarenlang beschouwd als een paneel van Scorel, werd in 1992 na uitvoerig onderzoek aan Sustris toegeschreven. De Prediking van Johannes de Doper is in de tentoonstelling ‘Stichting Victor III” voor het eerst naast het schilderij Mozes slaat water uit de rots van The National Trust te zien. Van dit schilderij veronderstelde men tot voor kort dat het ging om een werk van een Vlaamse schilder. Pas in 2002 is geconcludeerd dat het om een werk van Sustris ging. Daarnaast wordt in ‘Stichting Victor III’ de restauratie toegelicht van het recent behandelde schilderij Drieluik van de familie De Visscher van der Gheer. Het middenpaneel van dit drieluik is toegeschreven aan een schilder uit de werkplaats van Scorel, de zijluiken aan de Culemborgse schilder Jan Deys Gerritsz.

Inzicht in onderzoeks- en restauratieproject

Stichting Victor III: De Prediking van Johannes de Doper door Lambert Sustris 1530/35 is de derde in een serie van zes kleine exposities waarin steeds één of meer schilderijen uit de collectie oude schilderkunst centraal staan. In de tentoonstellingen geeft het technische onderzoeksmateriaal, waaronder infraroodreflectogrammontages en röntgenfoto’s, inzicht in het onderzoeks- en restauratieproject. Aanleiding voor de serie is een grote subsidie voor restauratie en materieel-technisch onderzoek, verstrekt door Stichting Victor Heiloo. In totaal worden 14 schilderijen onderzocht en gerestaureerd, alle afkomstig uit de kerncollectie van het Centraal Museum. Een deel behoort tot de groep Jan van Scorel en tijdgenoten, en een ander deel is geschilderd door of toegeschreven aan Hendrick ter Brugghen en andere Utrechtse caravaggisten. Na voltooiing van het onderzoek en de restauraties in 2007 worden de resultaten vastgelegd in twee publicaties die verschijnen in de Agnietenreeks van het Centraal Museum.

Eerdere exposities

Eerdere exposities in de serie waren:

Stichting Victor II: De berouwvolle Petrus door Hendrick ter Brugghen? 161[6] (28 augustus 2004 tot en met 2 januari 2005)
Stichting Victor I: De brand van Troje door Lambert Suavius, ca. 1550 (12 december 2003 t/m 18 april 2004)