CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Stichting Victor IV: De kruisiging met leden van de familie Adriaen Willemsz. Ploos naar Hendrick ter Brugghen 1624?

Crucifixion with members of the family of Adriaen Willemsz. Ploos after Hendrick ter Brugghen 1624? Exhibition: 3 September 2005 - 8 January 2006

Museum information

Vanaf 3 september 2005 is in projectkamer 2 van het Centraal Museum de presentatie `Stichting Victor IV, De kruisiging met leden van de familie van Adriaen Willemsz. Ploos, door een Hendrick ter Brugghen (kopie), 1624?’ te zien. Dit is de vierde in een serie van zes kleine exposities waarin schilderijen uit de collectie oude schilderkunst centraal staan. ‘De kruisiging met leden van de familie van Adriaen Willmsz. Ploos’ is dankzij een uitvoerige restauratie, mogelijk gemaakt door Stichting Victor, voor het eerst sinds de aankoop in 1987 te zien. De expositie geeft inzicht in de complexe ontstaansgeschiedenis van het schilderij, dat een kopie is naar Hendrick ter Brugghens origineel in New York.

Aanleiding voor de serie tentoonstellingen is een grote subsidie voor restauratie en materieel-technisch onderzoek, verstrekt door Stichting Victor Heiloo. In totaal worden 14 schilderijen onderzocht en gerestaureerd van onder anderen Jan van Scorel en tijdgenoten en de Utrechtse Caravaggisten. Na voltooiing van het onderzoek en de restauraties in 2007 worden de resultaten vastgelegd in twee publicaties.