CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Studiedag: Het belang van private kunstcollecties in België en Nederland, 19de eeuw tot vandaag

Research Conference: 13 March 2020

Museum Mayer van den Bergh, Royal Museum of Fine Arts Antwerp and Rubenianum organize a study day on private collectors and donors of fifteenth- and sixteenth-century art from the nineteenth century to the present day. The study day takes place at the Rubenianum. See the program below (in Dutch) for more information.

Studiedag 13 Maart 2020

Experten gaan dieper in op de oorsprong en de ontwikkeling van het private verzamelen en schenken van 15de- en 16de-eeuwse kunst in België en Nederland. Er wordt bekeken welke rol private verzamelaars en schenkers van (oude) kunst in het hedendaagse culturele leven spelen en hoe relevant hun activiteit vandaag is. Verschillende vragen komen hierbij aan bod.

Wat zijn de motivaties van verzamelaars en schenkers? Hoe zien hun persoonlijke profielen en netwerken eruit? In welke historische en politieke context handel(d)en zij? Wat zijn de meest recente trends en ontwikkelingen in die verzamel- en schenkingscultuur? En welk juridisch en fiscaal kader is er voor schenkingen en legaten?

De dag wordt afgesloten met een keynote lezing en een debat over wat private verzamelaars, schenkers en openbare musea vandaag en in de toekomst voor elkaar kunnen betekenen.

www.museummayervandenbergh.be

Programma

 • 09.00 uur: onthaal met koffie
 • 09.30 uur: welkom
 • 09.40 uur: introductie: Helleke van den Braber, Universiteit Nijmegen, De complexe kunst van het schenken in zeven stellingen
 • 10.10 uur: vragen en discussie
 • 10.15 uur: sessie 1: Verzamelen en schenken in de 19de en vroege 20ste eeuw: oorsprong en context
  Moderator: Jan Dirk Baetens (Universiteit Nijmegen)
 • 10.15 uur: Bernhard Ridderbos, zelfstandig kunsthistoricus, Romantische idealen en politieke omstandigheden. De verzameldrift van Sulpiz en Melchior Boisserée
 • 10.45 uur: Ulrike Müller, Museum Mayer van den Bergh/Universiteit Antwerpen, Spanningsveld publiek-privé. Private verzamelaars en de kunst- en museumwereld in België tijdens de lange 19de eeuw
 • 11.15 uur: Herwig Todts, KMSKA, Lokaal verankerd? De Antwerpse kunstwereld en de verzameling moderne kunst van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA)
 • 11.45 uur: vragen en discussie
 • 12.00-13.00 uur: lunch
 • 13.00 uur: sessie 2: ontwikkelingen, achtergrond en structuren van de verzamel- en schenkingscultuur in de 20ste en 21ste eeuw
  Moderator: Filip Vermeylen (Erasmus Universiteit Rotterdam)
 • 13.00 uur: Johan De Smet, MSK Gent, De kunst van het schenken. De particuliere symbiose tussen publieke en private kunstmiddens rond het Museum voor Schone Kunsten Gent, 1897-2020
 • 13.30 uur: Oliver Lenaerts, advocaat, Omvormen van kunstcollecties tot filantropische opportuniteiten. Enige juridische context (casus België)
 • 14.00 uur: Sigrid Hemels, Erasmus Universiteit Rotterdam/Lund University, Fiscale faciliteiten voor schenkende kunstliefhebbers in Nederland anno nu
 • 14.30 uur: vragen en discussie
 • 14.45 uur: Ulrike Müller, Museum Mayer van den Bergh/Universiteit Antwerpen, Samenvatting en slotreflectie
 • 15.10 uur: koffiepauze
 • 15.30 uur: keynote: Peter van Mensch, museoloog, ‘Muséologie sauvage’. Een pleidooi voor het idiosyncratische museum
 • 16.00-17.00 uur: debat over de maatschappelijke rol en relevantie van kunstverzamelaars en -schenkers vandaag
  Deelnemers debat: Peter van Mensch, Bart Caron, Patrick Allegaert, Anne De Breuck, Annick Schramme en Harry Rutten. Moderator: Ann De Bie
 • 17.00 uur: vertrek naar het Museum Mayer van den Bergh
 • 17.15-18.15 uur: exclusief bezoek aan de tentoonstelling ‘Madonna ontmoet Dulle Griet. Verzamelaars in topstukken gevat’

Avondprogramma

 • 19.00-22.00 uur: presentatie van het boek Leen De Jong, Nanny Schrijvers en Ulrike Müller, 1818-2018. Schenkingen aan het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen en feestelijke receptie