CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Studiedag: Vrouwen in de vroegmoderne kunstwereld

Symposium: 25 May 2023

25 mei 2023 – 9:30 – 17:00
Ateliergebouw, Rijksmuseum
Hobbemastraat 22
Amsterdam

Op 25 mei organiseert de Onderzoekschool Kunstgeschiedenis (OSK) in samenwerking met het Rijksmuseum de OSK Sectiedag Vroegmoderne Kunst | Vrouwen in de vroegmoderne kunstwereld.

Als onderdeel van de new art history heeft de feministische kunstgeschiedenis verschillende benaderingen ontwikkeld om bestaande inzichten in de geschiedenis van de kunst te herzien. Zo worden kunstenaressen en hun oeuvres opgespoord met als doel om de canon van de kunst inclusiever en diverser te maken. Kunstenaressen worden als aparte groep bestudeerd om bepaalde specifieke eigenschappen voor het voetlicht te brengen, zoals bijvoorbeeld hun sociale omstandigheden. Of zij worden onderzocht juist als integraal onderdeel van kunstwereld. In dat laatste geval staan niet alleen kunstenaressen in de belangstelling, maar ook vrouwelijke opdrachtgevers, verzamelaars, handelaren of uitgevers en de uiteenlopende relaties die zij onderhielden met verschillende partijen in de kunstwereld. Hierbij treden vrouwen op als producent van kunst, maar ook als bemiddelaar of medewerker binnen uiteenlopende netwerken of samenwerkingsverbanden.

De sectiedag ‘Vrouwen in de vroegmoderne kunstwereld’ besteedt aandacht aan deze uiteenlopende feministische benaderingen in de kustgeschiedenis en hun betekenis voor de bestudering van de vroegmoderne kunst. In verschillende lezingen zullen onderzoekers die werkzaam zijn aan de universiteit en in het museum ingaan op hun recent opgezette en lopende wetenschappelijke en museale onderzoekprojecten. De onderzoekschool Kunstgeschiedenis organiseert de sectiedag in samenwerking met het Rijksmuseum, in verband met het meerjarige onderzoeksprogramma ‘Vrouwen van het Rijksmuseum’. Aansluitend is er gelegenheid om de tentoonstelling ‘Vrouwen op papier’ te bezoeken in het Rijksmuseum.

Georganiseerd door: Ingrid Vermeulen (Vrije Universiteit Amsterdam) en Josephina de Fouw (Rijksmuseum Amsterdam)

Voor meer informatie en het programma, zie onderzoekschoolkunstgeschiedenis.nl

Related events