CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Studiemiddag Gerson Project

Study afternoon Gerson Project Symposium: 25 January 2013

The RKD is working towards a new, digital edition of Horst Gerson’s groundbreaking publication Ausbreitung und Nachwirkung der Holl√§ndische Malerie des 17. Jahrhundert from 1942. The project, called Schilderkunst uit de Gouden Eeuw in Europees Perspectief (painting from the Golden Age in European perspective) will culminate in an online database with images of all works mentioned in Gerson’s book, an English translation of the original text, essays in which Gerson’s text will be updated and a bibliography.

The study afternoon serves to present the program of the project, to exchange thoughts and ideas and to explore possibilities to collaborate within related fields of art historical research.

All contributions are in Dutch, for the program and registration see below.


Het RKD werkt aan een nieuwe editie in digitale vorm van Horst Gersons publicatie Ausbreitung und Nachwirkung der Holländische Malerie des 17. Jahrhundert onder de titel Schilderkunst uit de Gouden Eeuw in Europees Perspectief. Het wordt een combinatie van een online database met het complete beeldmateriaal genoemd in Gersons lijvige publicatie, een Engelse vertaling van de oorspronkelijke tekst, digitale artikelen waarin die tekst wordt geactualiseerd en uitgebreid en tot slot een bibliografie.

Het onderzoek en de ontsluiting van het beeldmateriaal is opgedeeld in een aantal geografische gebieden en wordt uitgevoerd in samenwerking met vele specialisten. Ook het NIKI in Florence en diverse universiteiten verlenen hun medewerking aan het project, dat ruimte biedt aan ruim twintig stageplaatsen. Naar verwachting zal de eerste digitale deelpublicatie in het najaar van 2013 online verschijnen.

Over dit onderzoeksprogramma beleggen de projectleiders op 25 januari 2013 een studiemiddag met inhoudelijk deskundigen en ge√Įnteresseerden om met elkaar van gedachten wisselen over mogelijke samenwerking en aansluiting op onderzoek elders in het kunsthistorisch veld.

Locatie

Aula van het Koninklijke Bibliotheek-complex te Den Haag

Aanmelding

rkddatabases@rkd.nl
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Programma

12.30 uur
Inloop

13.00 uur
Welkomstwoord
Chris Stolwijk (directeur RKD)

13.05 uur
Inleiding
Edward Grasman (dagvoorzitter, docent Kunstgeschiedenis Universiteit Leiden)

13.15 uur
Het Gerson-project op het RKD. Geschiedenis, onderzoeksvraag, opzet, uitvoering
Ursula de Goede (conservator Buitenlandse kunst RKD) en Rieke van Leeuwen (hoofd digitale collecties RKD)

13.45 uur
Nederlandse kunstenaars in Frankrijk: het belang van archiefonderzoek
Stephanie Levert (promovenda Universiteit Utrecht)

14.15 uur
Onderzoek naar Franse verzamelaars voor het Gerson-project
Noortje Knol (stagiaire RKD, Master studente Research Art History and Archeology Rijksuniversiteit Groningen)

14.30 uur
Vragen en discussie

15.00 uur
Theepauze

15.15 uur
Ausbreitung und Nachwirkung in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Midden-Europa
Sander Erkens (projectmedewerker RKD)

15.30 uur
Op zoek naar beeldmateriaal voor het hoofdstuk Polen
Karolina Duin (stagiaire RKD, bachelor studenten Kunstgeschiedenis Universiteit Leiden)

15.45 uur
De geheimen achter een succesvolle integratie: Nederlandse kunstenaarsfamilies in Noord- Europa (ca. 1580 – 1700)
Juliette Roding (docent Kunst- en Cultuurgeschiedenis Universiteit Leiden)

16.15 uur
Vragen en discussie

17.00 uur
Sluiting (borrel)