CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Symposium Op zoek naar Hercules Segers

Symposium: 2 December 2016

Information from the museum (in Dutch)

N.a.v. de tentoonstelling Hercules Segers organiseert het Rijksmuseum op vrijdag 2 december een symposium over de 17de-eeuwse kunstenaar Hercules Segers. Zijn fantasievolle voorstellingen – meest berglandschappen – en de uitzonderlijke uitvoering van zijn prenten en schilderijen hebben Segers een reputatie opgeleverd van mysterieus schepper van een even geheimzinnig, als klein oeuvre. Tijdens de voorbereiding van de tentoonstelling is zowel kunsthistorisch als materiaaltechnisch onderzoek verricht door een team van specialisten naar alle bewaard gebleven prenten en schilderijen van Segers, zijn experimentele etstechnieken, zijn schilderstijl en materiaalgebruik. Uitwisseling van gegevens en ideeën heeft een schat aan nieuwe inzichten opgeleverd.

Het onderzoek heeft tevens belangrijke vraagstukken rond Segers’ oeuvre opgelost, maar ook allerlei nieuwe vragen opgeroepen. Op het symposium willen we de resultaten van het onderzoek met u delen en nieuwe toeschrijvingen nader toelichten. Het symposium wordt afgesloten met een bezoek aan de tentoonstelling in het Rijksmuseum.

Program

Speakers include Huigen Leeflang, Nadine Orenstein, Rob Erdman, Pieter Roelofs, Arie Wallert, and Mireille Cornelis. For more information and the preliminary program, see the Rijksmuseum’s website.

Related events


News about this symposium