CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Tekenen met olieverf: Isaac Israëls uit de collectie van het Centraal Museum Utrecht

Drawing with oil paint: work by Isaac Israëls from the collection of the Centraal Museum Utrecht Exhibition: 15 January - 30 March 2008

Press release of the Centraal Museum

Het Centraal Museum toont vanaf half januari in de Culturele Vleugel van Het Slot Zeist schilderijen en tekeningen van Isaac Israëls (1865–1934). Deze bijzondere werken, waarvan een groot deel in bruikleen is gegeven door de Stichting Van Baaren Museum, zijn te zien in combinatie met drie japonnen, passend in de sfeer van het fin de siècle. De tentoonstelling loopt van 15 januari tot en met 30 maart 2008.

Hollands Impressionist

Isaac Israëls voelde zich sterk aangetrokken tot het leven in de grote stad en wilde dit bruisende stadsleven weergeven in een passende stijl. In het drukke Amsterdam maakte hij zich – na jaren van oefenen en observeren – een schilderstijl eigen, waarbij hij in rake penseelstreken in één keer een moment van beweging wist vast te leggen. Israëls durfde snel en schetsmatig te werken; hij tekende met olieverf. In het begin van de 20ste eeuw begon hij met schilderen in de buitenlucht, waardoor hij zijn onderwerpen nog meer kon weergeven ‘als uit het leven gegrepen’. Hij wordt dan ook wel Hollands enige impressionist genoemd.

Grootsteedse onderwerpen

Israëls was gefixeerd op een flitsende weergave van onderwerpen uit het woelige stadsleven: danstenten, dienstboden, fabrieksmeisjes, het kermis- en circusleven en het leven langs de grachten. Ook de mode, de mannequins en de naaisters in de naaiateliers vormden een grote inspiratiebron voor de op schoonheid en mondaine elegantie ingestelde Israëls. Deze onderwerpen bleven hem zijn hele leven aanspreken. Isaac Israëls tekende en schilderde deze thema’s niet alleen in Amsterdam, maar ook in Parijs, Londen en Rome.

‘Tekenen met olieverf’

Isaac Israëls heeft een omvangrijk oeuvre nagelaten. De schilderijen, tekeningen en schetsboeken uit de collectie van het Centraal Museum Utrecht bieden daarvan een goed voorbeeld. In Het Slot Zeist zijn deze werken nu in onderlinge samenhang te zien in de tentoonstelling ‘Tekenen met olieverf’.

Bij de tentoonstelling verschijnt een gelijknamige catalogus.