CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Tekeningen van Rembrandt en zijn leerlingen in de verzameling van Jean de Grez

Drawings from Rembrandt and his pupils in the collection of Jean de Grez Exhibition: 8 July - 30 September 2005

Jacques de Gheyn II, detail of sheet with nude women doing their hair

Jacques de Gheyn II (1565-1629)
Detail of drawing of nude women doing their hair
Brussels, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

Museum press release

In 2006 zal de figuur van Rembrandt Harmensz. van Rijn (1606-69) overal in de wereld het onderwerp vormen van groots opgezette tentoonstellingen ter herdenking van zijn vierhonderdjarige geboorte. Als prelude presenteren de Koninklijke Musea van België reeds deze zomer hun weinig bekende schat aan tekeningen van deze 17de-eeuwse grootmeester. Ook zijn belangrijkste leerlingen zoals Gerbrand van den Eeckhout, Ferdinand Bol en Govaert Flinck treden voor het voetlicht met vaak nooit eerder getoonde bladen. Het gaat om alledaagse taferelen, bijbelse historiën, landschappen en portretten.

Rembrandts tekeningen handhaven zich naast zijn schilderijen en gravures als zelfstandige werken, en met betrekking tot stijl, themakeuze en functie blijken ze buitengewoon divers en vernieuwend. Sinds de uitgave van de beredeneerde catalogus van Rembrandts tekeningen door Otto Benesch in 1954/7 verschenen echter tal van baanbrekende studies die het beeld van Rembrandt en zijn omgeving ingrijpend bijstellen. De tijd leek rijp om ook het Brussels bestand aan een nieuwe kritische blik te onderwerpen. Welke tekeningen zijn echt van Rembrandts hand? Waarom trok hij zoveel leerlingen aan? Hoe ging het er in Rembrandts atelier aan toe? Waarom lijken de leerling-tekeningen zo sterk op die van de meester? Waarom werden zoveel bijbelse voorstellingen en landschappen geproduceerd? Op al deze vragen poogt de tentoonstelling een antwoord te formuleren met de hulp van gerenommeerde Rembrandt-kenners zoals Peter Schatborn.

Catalogue

De nieuwe inzichten betreffende toeschrijving en interpretatie vinden hun neerslag in de begeleidende publicatie waarin elke tekening in kleur is geïllustreerd en zo volledig mogelijk wetenschappelijk ontsloten zodat het boek tevens dienstdoet als bestandcatalogus. Het is de eerste in een serie van tentoonstellingen en catalogen bedoeld om het publiek te laten kennismaken met de meesterwerken uit het zeer uitgebreide fonds oude tekeningen waarvan het leeuwenaandeel bestaat uit de in 1913 geschonken verzameling van Jean de Grez.

Venues

Brussels, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten (8 July-30 September 2005)
Amsterdam, Rembrandt House (1 September-25 November 2007)
Aachen, Suermondt-Ludwig Museum (6 March-24 May 2008)