CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

The Bowet Book of Hours and Pre-Eyckian manuscripts in Bruges

The Bowet Book of Hours and Pre-Eyckian manuscripts in Bruges Lecture: 15 January 2015

From the museum’s press release (in Dutch), 19 December 2014

Het zeldzame pre-Eyckiaanse manuscript werd tussen ca. 1410 en 1420 in Brugge vervaardigd en is bijzonder luxueus gedecoreerd. Het Bowet-getijdenboek keert nu dus na bijna 600 jaar terug naar de stad van herkomst om deel uit te maken van een tijdelijke opstelling die tot en met 22 maart 2015 te zien is samen met een kleine selectie van andere topstukken uit dezelfde periode. Eind 2013 werd het handschrift door de Koning Boudewijnstichting aangekocht en nu in bruikleen gegeven.

Op 15 Januari a.s. (18.30 u.) houdt Prof. Dr. Lieve Watteeuw (KU-Leuven)de lezing ‘Het Bowet Getijdenboek en pre-Eyckiaanse handschriften in Brugge’ in de Vriendenzaal van Musea Brugge.

Related events