CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Thomas Cool (1851-1904): “een Friesch schilder”

Thomas Cool (1851-1904): "a Frisian painter" Exhibition: 5 June - 26 September 2010

Thomas Cool (1851–1904) was a painter from the Dutch province of Friesland. The Pier Pander Museum in Leeuwarden shows an overview of his work. In 1894 Cool traveled to Rome to work there as a painter. He was particularly inspired by the classical architecture of that city, which recurs frequently in his work.

From the museum website, 4 August 2010

Vanaf zaterdag 5 juni as. is in het Pier Pander Museum te Leeuwarden de tentoonstelling Thomas Cool [1851-1904], ‘Een Friesch Schilder’ te bezichtigen. Bij de tentoonstelling verschijnt een gelijknamig, rijk geïllustreerd boek.

In de tentoonstelling staan leven en werk van de in Sneek geboren schilder Thomas Cool (1851–1904) centraal. Cool was van maart 1892 – oktober1896 in Rome in de Villa Strohl-Fern om zich daar toe te leggen op de schilderkunst. Hij was vooral geïnspireerd door de architectuur van het oude Rome. Zo schilderde hij onder andere het Colosseum, het Pantheon en het Forum Romanum. Wat Cool fascineerde was de speling van het licht. In Rome leerde hij Pier Pander kennen met wie hij bevriend raakte. Hij schilderde zelfs een portret van Pander.

Na een verblijf van een aantal jaren in Rome was Cool genoodzaakt weer terug te keren naar Nederland. Hij vestigde zich in Bussum. In 1904 overlijdt Cool. Zijn familie zorgt ervoor dat zijn werk nog een aantal keren wordt tentoongesteld, de laatste keer in 1930. In de jaren die volgen raakt Thomas Cool in de vergetelheid en veel van zijn werken gaan verloren.

Tachtig jaar na zijn laatste tentoonstelling wordt zijn oeuvre in het Pier Pander Museum weer in ere hersteld.

De tentoonstelling Thomas Cool (1851-1904): ‘een Friesch schilder’ kwam tot stand in samenwerking met Stichting Uitgeverij Perio. Het boek kon verschijnen dankzij het Provinciaal Bestuur van Friesland, Gemeente Leeuwarden, Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân en de Boelstra Olivier Stichting.